Niedomagania regulatorów napięcia lub natężenia

Objawy. Po włączeniu reflektorów (świateł drogowych lub mija­nia) w czasie pracy silnika ze średnią prędkością obrotową ampero­mierz wskazuje rozładowywanie akumulatora. Po połączeniu zacisków UJ (lub F) oraz H. (lub A) prądnicy amperomierz zaczyna wskazywać ładowanie akumulatora.Również i chroniczne przeładowanie akumulatora, o czym świadczy „gotowanie się” elektrolitu w ogniwach, jest spowodowane niedomaga­niem regulatora prądnicy.Przyczyny. Rozregulowanie się lub nieprawidłowe działanie urzą­dzeń samoczynnego regulatora prądnicy jest zwykle wynikiem długie­go okresu eksploatacji bez należytej obsługi lub niekiedy innych przy­czyn (np. osłabienie sprężyn).Naprawa. Jeżeli niedomaganie urządzeń regulatora prądnicy wy­kryje się w drodze, trzeba między zaciski prądnicy III (lub F) oraz H (lub A) włączyć zastępczy opornik (np. w instalacji 12 V — żarówkę 12 V o mocy 15 W). Po dojechaniu do najbliższej stacji obsługi lub warsztatu należy zdjąć regulator prądnicy i przekazać go do spraw­dzenia i regulacji napięcia sprężyn oraz odstępu styków.Regulatory napięcia lub natężenia są na tyle precyzyjnymi przyrzą­dami, że naprawa ich i regulacja może być przeprowadzona tylko w specjalistycznych warsztatach dysponujących odpowiednim sprzętem kontrolnym i pomiarowym.

Comments

comments