Niedomagania sprężarki

Jeżeli cała instalacja jest szczelna (a szczęki hamulcowe i pedał ha­mulca prawidłowo wyregulowane oraz zawory sprawne), przyczyną nieprawidłowego działania układu mogą być jedynie niedomagania sprężarki .Objawy. Nieprawidłowe działanie sprężarki sygnalizują najczęściej następujące objawy:duża ilość oleju w kondensacie (skroplinach), spuszczanych ze zbior­nika sprężonego powietrza; powodem tego jest zanieczyszczenie przewodu odprowadzającego olej albo nadmierne zużycie pierścieni tłokowych i gładzi cylindrów lub uszczelniaczy tylnej pokrywy sprężarki;rozpryskiwanie oleju przez koło pasowe napędu sprężarki (wskutek uszkodzenia uszczelniacza dławika przedniego łożyska sprężarki);hałaśliwa praca sprężarki, przy czym ciśnienie powietrza w ukła­dzie spada poniżej wymaganej wysokości (regulowanej przez zawór ciśnieniowy); powodem niedomagania jest często osła­bienie lub pęknięcie sprężyny zaworu ciśnieniowego; — silne stuki w sprężarce, wskutek nadmiernych luzów panewek (zużycie).Przyczyny. Powodem niedomagania sprężarki jest z reguły jej nie­odpowiedni stan techniczny wskutek normalnego zużycia eksploatacyj­nego lub niedbałej obsługi.Naprawa. Zanieczyszczony przewód oleju należy zdjąć i przedmu­chać sprężonym powietrzem. Jeżeli uszczelniacz przedniego łożyska jest zużyty lub uszkodzony, trzeba wymienić go na nowy. Jeżeli robocze ciśnienie powietrza spada poniżej wymaganej wysokości, należy odkrę­cić korpus zaworu ciśnieniowego i wymienić sprężynę. Zużytą sprężar­kę trzeba przekazać do naprawy w warsztacie specjalistycznym.Wskazania. Okresowo należy sprawdzać stan techniczny sprężarki (w tym naciąg pasa napędu, poziom oleju, stan filtru itd.) oraz prawi­dłowość jej pracy (zwłaszcza działanie zaworu ciśnieniowego, regulującego wysokość ciśnienia roboczego). W ramach przeglą­dów okresowych trzeba zlewać kondensat ze zbiorników sprężonego powietrza.

Comments

comments