Niedomagania szybkościomierza lub licznika kilometrów

Objawy. Nieprawidłowe działanie szybkościomierza i licznika kilo­metrów może powodować następujące objawy:wskazania licznika kilometrów nie zgadzają się z faktycznie prze­bytą drogą (np. według mapy lub słupków kilometrowych);licznik wykazuje przebytą drogę, natomiast wskazówka szybkościo­mierza stoi na zerze;— wskazówka szybkościomierza drga (waha się), przy czym słychać uderzenia linki w pancerzu (trzaski).Przyczyny. Powodem błędnych wskazań licznika kilometrów może być zbyt niskie ciśnienie powietrza w ogumieniu, założenie opon za­stępczych o zmienionym wymiarze lub rozregulowanie się wskaźnika.Jeżeli szybkościomierz nie wykazuje szybkości jazdy, a licznik pra­cuje prawidłowo, przyczyną braku wskazań jest uszkodzenie szybko­ściomierza. Jeżeli ani licznik, ani szybkościomierz nie działają, prawdo­podobnie linka zerwała się lub odłączyła (końcówka jej wysunęła się z gniazda przekładni). Jeżeli wskazówka drga i waha się, przypuszczal­nie linka uległa skręceniu. Zerwanie się lub ukręcenie linki jest zwykle skutkiem wad materiałowych lub założenia nieodpowiedniej linki.Naprawa. Uszkodzoną (ukręconą lub zerwaną) linkę należy wy­mienić na nową. Jeśli linka odłączyła się, pancerz jej trzeba dokręcić w taki sposób, aby kwadratowa końcówka linki znalazła się w gniazdku.Uszkodzony wskaźnik należy przekazać do naprawy w odpowiednim warsztacie. Opony zastępcze trzeba wymienić na właściwe, gdyż wpływa to ujemnie również na inne właściwości samochodu (np. zwiększone zu­życie paliwa).

Comments

comments