Niedomagania urządzenia rozruchowego gaźnika

Objawy. Wskutek zanieczyszczenia (zaślepienia) dyszy rozruchowej dopływ paliwa do urządzenia rozruchowego jest niedosta­teczny lub ustaje zupełnie. W rezultacie rozruch silnika nastręcza trud­ności lub silnik w ogóle nie daje się uruchomić.Przyczyny. Jak w punkcie 2.7.27 oraz 2.7.28. Ponadto powodem trudności w rozruchu silnika może też być omyłkowe wkręcenie dyszy pompki przyspieszającej zamiast właściwej rozruchowej.Naprawa. Należy wykręcić dyszę urządzenia rozruchowego i oczy­ścić ją. W razie zamiany dysz, należy je wkręcić na właściwe miejsce.Regulacja urządzenia rozruchowego konieczna jest wówczas, gdy uruchamianie silnika nastręcza trudności. Na przykład ze spadkiem temperatury (w zimie) należy wzbogacić mieszankę wytwarzaną przezurządzenie rozruchowe, a wraz ze wzrostem temperatury otoczenia (w lecie) mieszankę należy zubożyć. Regulacja taka polega na wymianie dyszy rozruchowej (np. dyszy o mniejszej przepustowości na dyszę o większej przepustowości).Wskazania. Aby uniknąć pomyłki, należy podczas rozbiórki gaźni­ka zwracać uwagę na oznaczenia dysz, ponieważ zewnętrznie są one podobne.

Comments

comments