NIEDOMAGANIA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO

Obwody elektryczne w pojazdach samochodowych są z reguły jedno-przewodowe. Jako drugi przewód wykorzystuje się kadłub lub ramę samochodu, zwane w tym przypadku masą. Zaletą obwodu jednoprzewodowego jest oszczędność na przewodach oraz prostota obsługi insta­lacji. Dwuprzewodowe instalacje elektryczne spotyka się tylko w du­żych autobusach i samochodach ciężarowych oraz w pojazdach specjal­nych, zwłaszcza wojskowych.Pogląd o całym wyposażeniu elektrycznym samochodu najłatwiej uzyskać na podstawie schematu połączeń urządzeń, odbiorników prądu i instalacji. Zależnie od zastosowanego w danym samochodzie systemu połączeń, z masą łączy się dodatnie lub ujemne zaciski urządzeń elektrycznych pojazdu. W celu ułatwienia zrozumienia działania od­biorników i urządzeń elektrycznych, jak również wykrycia dróg prze­pływu prądu, w schematach podaje się najczęściej połączenie ujemnego zacisku z masą, niezależnie od rzeczywistego sposobu połączenia.Ogólnie biorąc, we wszystkich samochodach europejskich z masą łączy się ujemne zaciski odbiorników. Samochody produkowane w ZSRR oraz niektóre amerykańskie miały do niedawna połączone z masą do­datnie zaciski odbiorników (obecnie produkowane w ZSRR samochody mają połączony z masą biegun ujemny).Uszkodzenia i niedomagania wyposażenia elektrycznego pojazdów samochodowych podzielono w tej części na poszczególne grupy tema­tyczne, biorąc pod uwagę główne ich przeznaczenie i spełniane za­dania.

Comments

comments