Niedomagania zaworu sterującego

Zawór sterujący hamulców pneumatycznych jest uruchamiany przez cięgło połączone z pedałem hamulca. Zadanie zaworu sterującego pole­ga na doprowadzeniu sprężonego powietrza do siłowników mechaniz­mów hamulcowych poszczególnych kół pojazdu. Dzięki od­powiedniej konstrukcji zaworu sterującego siła hamowania kół jestproporcjonalna do nacisku na pedał hamulca, a w określonym położe­niu pedału jest ona stała. Zawory podwójnego działania umożliwiają prawidłowe sterowanie hamulców samochodu i przyczepy.Objawy. Niedomagania zaworu sterującego (np. wskutek zużycia zaworów powietrza) są najczęściej sygnalizowane przez zmniejszoną skuteczność hamowania, mimo prawidłowego ciśnienia w układzie (zwykle około 5 … 7 kG/cm2). W takim przypadku regulacja odstępu szczęk hamulcowych od bębnów lub zmniejszenie jałowego skoku pe­dału (luzu pedału) nie zwiększa skuteczności hamowania. Ponadto mimo prawidłowych luzów szczęk hamulcowych i należytego jałowego skoku pedału, po zwolnieniu pedału nie następuje odhamowanie lub koła są odhamowywane powoli.Przyczyny. Powodem niedomagań zaworu sterującego są najczę­ściej zaniedbania w obsłudze lub nieprawidłowe działanie sprężyn (zlu­zowanie się ich, osłabienie itp.).Naprawa. Naprawę należy przeprowadzać w warsztacie specjali­stycznym. Naprawa zaworu sterującego polega w zasadzie na wymianie uszkodzonych (zużytych) części na nowe, a następnie na jego badaniu i regulacji na specjalnym stanowisku.Wskazania. Działanie zaworu sterującego należy sprawdzać okre­sowo i w razie potrzeby wyregulować wstępne napięcie. Zabieg taki powinien wykonywać specjalista.

Comments

comments