NIEDOMAGANIA ZESPOŁÓW

Do podwozia samochodu zalicza się wszystkie zespoły oraz mecha­nizmy pośredniczące w przekazywaniu napędu od silnika na koła napę­dzające, a także zespoły podtrzymujące nadwozie oraz umożliwiające ruch pojazdu w kierunku wybranym przez kierowcę i w sposób możli­wie w pełni kontrolowany. Jeżeli podwozie samochodu stanowi wydzie­loną całość konstrukcyjną, wszystkie zespoły i mechanizmy pojazdu są związane z ramą, która stanowi szkielet całego pojazdu. Samochody bezramowe, czyli o nadwoziach samonośnych, wyróżniają się związa­niem zespołów i mechanizmów podwozia bezpośrednio ze spodem odpowiednio wytrzymałego nadwozia.Układ napędowy samochodu tworzą: sprzęgło, skrzynka biegów oraz most napędowy. Zespoły te sprzężone są bezpośrednio lubpośrednio poprzez wały napędowe. W niektórych samochodach (np. CZAJKA) zamiast sprzęgła i skrzynki biegów zastosowano automatycz­ną przekładnię. W pojazdach o dwóch lub trzech mostach napędowych (np. pojazdy terenowe) stosuje się dodatkowe skrzynki przekładniowe (tzw. skrzynki rozdzielcze) oraz terenowe, które umożliwiają rozdziałmomentu obrotowego na mosty i wyłączenie napędu przedniego oraz zapewniają dodatkowe przełożenia zwalniające. W samochodach wielo­osiowych (dwa tylne mosty) stosuje się ponadto często tzw. międzyosiowe mechanizmy różnicowe, rozdzielające w określonych stosunkach moment obrotowy na poszczególne mosty napędowe.

Comments

comments