Niedomiar płynu w amortyzatorze

Objawy. Niedobór płynu w amortyzatorach ujawnia się zwykle przez zbytnią miękkość zawieszenia, wskutek czego nadwozie nad­miernie kołysze się podczas ruchu samochodu (zwłaszcza pojazd o za­wieszeniu niezależnym), gumowe zderzaki uderzają o siebie lub też zderzak gumowy o oś (resor „dobija”). Samochód przy tym źle trzyma się drogi (szczególnie na zakrętach). Niekiedy można zauważyć wyciek płynu z amortyzatora (patrz punkt 3.8.1). O niedostatecznej ilości płynu w amortyzatorze świadczy również nierównomierny opór występujący w czasie rozciągania amortyzatora zdjętego z samochodu.Przyczyny. Powodem braku płynu w amortyzatorze może być:niedbała obsługa, wskutek czego w amortyzatorze znajduje się zbyt mała ilość płynu;pęknięcie obudowy amortyzatora;— zużycie uszczelki amortyzatora, wskutek zwykłego zużycia eksplo­atacyjnego lub stosowania nieodpowiedniego płynu.Naprawa. Jeśli przyczyną nieprawidłowego działania amortyzatora jest niedostateczna ilość płynu w amortyzatorze, to kierowca powinien natychmiast uzupełnić niedomiar płynu. Przed dolaniem płynu trzeba uprzednio odłączyć cięgło ramienia amortyzatora. Pod­czas dolewania płynu należy poruszać zwolnionym ramieniem, aby amortyzator prawidłowo napełnił się płynem. Poziom płynu powinien sięgać dolnej krawędzi otworu wlewowego. Po nalaniu należy zakręcić korek i sprawdzić działanie amortyzatora (czy jego ramię stawia do­stateczny opór).Należy pamiętać, że często opór amortyzatora podczas ściskania (ra­mię amortyzatora przesuwa się do dołu) jest znacznie większy niż pod­czas odprężania (ramię przesuwa się do góry). Stąd też podczas spraw­dzania amortyzatora ruch dźwigni amortyzatora do góry może napo­tykać na znacznie mniejszy opór niż ruch do dołu.Amortyzatory ze zbiornikami wyrównawczymi płynu (do samoczyn­nego uzupełniania i odpowietrzania) napełnia się tylko do s/i ich po­jemności. Całkowite napełnianie zbiorniczka jest niewłaściwe i przyczy­nia się do zniszczenia uszczelek amortyzatora.Amortyzator o pękniętej obudowie należy wymienić, gdyż próba na­prawy przez spawanie nie daje zadowalających wyników. Zużyte uszczelki trzeba wymienić na nowe (w warsztacie o odpowiednim wy­posażeniu).Wskazania. Płyn stosowany do napełniania amortyzatorów powi­nien odznaczać się niską temperaturą zamarzania i niewielką lepkością (kupić go można na stacjach CPN). Stosowanie zwykłego oleju jako płynu do amortyzatorów jest niedopuszczalne.Przed wymianą płynu amortyzatorowego, amortyzatory należy zdjąć i opróżnić ze zużytego płynu. Następnie trzeba starannie je oczyścić, przepłukać spirytusem skażonym i wysuszyć sprężonym powietrzem.Zarówno podczas usuwania zużytego płynu, jak też w trakcie napeł­niania amortyzatora świeżym płynem należy poruszać dźwignią amor­tyzatora w obie strony, tak aby płyn mógł dokładnie wypełnić wnętrze amortyzatora (lub wyciec na zewnątrz).Amortyzatory, których ramiona można poruszać bez wyraźnego oporu w jedną i drugą stronę, są nadmiernie zużyte i należy je wymienić na nowe.Płyn do amortyzatora trzeba dolewać co każde 5 … 6 tys. km prze­biegu samochodu. Poziom płynu w amortyzatorze powinien odpowiadać zaleconemu w instrukcji obsługi pojazdu. Napełnienie wnętrza amor­tyzatora zbyt dużą ilością płynu jest niedopuszczalne, ponieważ nad­miar płynu powoduje wybijanie zaślepek, a nawet pękanie obudowy amortyzatora.

Comments

comments