Nieodpowiednia świeca zapłonowa

Objawy. Świece zapłonowe są dobierane do określonego typu silnika i powinny mieć odpowiednią wartość cieplną. Nowe świece zapłonowe, którymi zastępuje się świece zużyte lub świece zastępcze,powinny również odpowiadać tym warunkom. Świeca o zbyt niskiej wartości cieplnej (świeca za gorąca) podczas pełnego obciążenia silnika powoduje przedwczesne zapłony (nadmiernie się nagrzewa) i łatwo ule­ga zniszczeniu (np. topienie się elektrod, pękanie izolatora). Świeca o nadmiernie wysokiej wartości cieplnej (zimna) powoduje nieregularną pracę silnika, szczególnie na biegu jałowym, wskutek szybkiego zanie­czyszczania się nagarem (mostek na elektrodach), a ponadto wykazuje skłonność do zaolejania się.Naprawa. Świece zapłonowe niewłaściwie dobrane należy przy pierwszej okazji wymienić na odpowiednie.Wskazania. 1. Jeśli stan techniczny silnika świadczy o jego dość znacznym zużyciu, wskazane jest zastosowanie świec zapłonowych o niższej wartości cieplnej niż zalecana.Konstrukcja świec zapłonowych w zależności od ich wartościcieplnej2.Jeżeli podczas pracy silnika występują często przedwczesne zapło­ny, należy zastosować świece zapłonowe o kolejnej wyższej wartości cieplnej niż zalecana.3.Wszystkie świece zapłonowe w silniku powinny mieć jednakową wartość cieplną.4.Po każdorazowej wymianie świec zapłonowych należy sprawdzić ich przydatność i prawidłowość doboru. W tym celu po przejechaniu 500 … 600 km trzeba wykręcić świece zapłonowe i obejrzeć ich części stykające się ze spalinami. Izolatory świec zapłonowych o właściwej wartości cieplnej są popielato-brunatne. Izolator świecy o zbyt niskiej wartości cieplnej ma barwę białą, matową i wykazuje ślady przegrzania. Jeżeli wartość cieplna świecy jest za wysoka, jej izolator jest pokryty nagarem i ma barwę ciemnobrunatną (czarną).

Comments

comments