Nieprawidłowa regulacja hamulca pomocniczego

Hamulec pomocniczy zgodnie z przepisami Kodeksu Dro­gowego powinien na wzniesieniach i spadkach dróg do 16% (na suchym pokryciu) utrzymać samochód z pełnym obciążeniem przez czas nie­ograniczony, bez stosowania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń zewnętrznych. Dźwignia hamulca ręcznego przy pełnym hamowaniu nie powinna znajdować się w skrajnym położeniu i powinna właściwie usta­lać się w stanie włączonym za pomocą mechanizmu zapadkowego.Niesprawność hamulca pomocniczego w większości przypadków po­lega na zużyciu nakładek hamulcowych, sworzni szczęk i nieprawidło­wej regulacji.Objawy. Objawem niedomagania hamulca pomocniczego jest hamo­wanie kół (pozorny spadek mocy silnika) i nagrzewanie się bębnów podczas ruchu samochodu (jeżeli hamulec postojowy działa na koła), mimo zwolnienia dźwigni hamulca w przypadku, kiedy cięgło jest zbyt krótkie, albo też mała skuteczność hamowania przy pełnym przesunię­ciu dźwigni hamulca, gdy cięgło jest zbyt długie. W pierwszym przy­padku silnik pracuje nieregularnie w zakresie niewielkich prędkości obrotowych lub w ogóle zatrzymuje się, a samochód nie może roz­winąć swej największej prędkości.Przyczyny. Powodem rozregulowania się hamulca pomocniczego jest zmiana czynnej długości cięgła (skrócenie lub wydłużenie się) wskutek długotrwałej pracy lub zużycie się okładzin szczęk hamulco­wych.Naprawa. Usunięcie niedomagań hamulca pomocniczego polega na prawidłowym wyregulowaniu czynnej długości cięgła. Po wyregulowaniu cięgła należy unieść koła, na które działa ha­mulec pomocniczy, i po wyłączeniu go sprawdzić, czy podczas obraca­nia kół bębny nie ocierają o okładziny szczęk hamulcowych. Ponadtotrzeba skontrolować podczas jazdy próbnej stopień nagrzewania się bębnów hamulcowych.Jeżeli hamulec pomocniczy tarczowy lub taśmowy działa na wał napędowy, należy w omawianym przypadku wyregulować od­stęp między tarczą (taśmą) i szczękami.

Comments

comments