Nieprawidłowa regulacja luzów szczęk hamulcowych

Objawy. Wskutek niewłaściwej regulacji ustawienia szczęk hamul­cowych występują zwykle następujące objawy: — mała skuteczność hamowania;przegrzewanie się bębnów hamulcowych (lub jednego bębna), przy czym często samochód nie może rozwinąć swej maksymalnej pręd­kości (skutek ocierania okładzin szczęk o bębny);po naciśnięciu na pedał hamulca samochód wykazuje skłonność do zarzucania lub skręcania w bok (rezultat niejednakowych luzów szczęk);po naciśnięciu na pedał hamulca niektóre koła blokują (hamulec mechaniczny).Przyczyny. Powodem rozregulowania się lub nieprawidłowej regu­lacji ustawienia szczęk hamulcowych jest najczęściej:nierównomierne zużycie okładzin szczęk hamulcowych;naruszenie fabrycznej regulacji (lub niewłaściwa regulacja) sworzni oporowych szczęk, wskutek czego okładziny cierne szczęk przylegają do bębnów tylko częściowo;— niejednakowa regulacja ustawienia szczęk w mechanizmach hamul­cowych poszczególnych kół, wskutek czego po naciśnięciu na pedał hamulca w jednych kołach okładziny od razu przylegają całą po­wierzchnią do bębnów, a w innych — tylko częściowo;— zerwanie się cięgła (linki) lub też zmiana jej czynnej długości (np. wskutek wyciągnięcia, zgięcia itp.)w hamulcach mechanicznych.Naprawa. Po wykryciu nieprawidłowych luzów szczęk hamulco­wych w mechanizmie hamulcowym choćby tylko jednego z kół, należy od razu sprawdzić i prawidłowo wyregulować ustawienie szczęk hamul­cowych w mechanizmach wszystkich kół. Regulując ustawienie szczęk hamulcowych trzeba zwrócić uwagę na jednoczesne i jednakowe działanie mechanizmów hamulcowych pra­wych i lewych kół. Wszelkie niedokładności w tej mierze powodują skłonność do zarzucania samochodu w stronę silniej hamującego koła.Po wyregulowaniu mechanizmów hamulcowych należy sprawdzić ich działanie podczas jazdy próbnej (lub za pomocą przyrządu do pomiaru momentu hamowania). Po przejechaniu około 500 m trzeba sprawdzić, czy bębny hamulcowe się nie przegrzewają.Wskazania. Przed regulacją przednich hamulców należy sprawdzić prawidłowość regulacji luzów w łożyskach piast kół.Przed wyjazdem trzeba dokładnie sprawdzić stan i działanie hamul­ców (stan linek i cięgieł, szczelność przewodów hydraulicznych lub po­wietrza, ich podwieszenie itp.). Podczas każdego przeglądu technicznego należy sprawdzić regulację hamulca.

Comments

comments