Nieprawidłowa regulacja mechanicznych hamulców nożnych

Układy hamulców o sterowaniu mechanicznym stosuje się dziś po­wszechnie w hamulcach pomocniczych (ręcznych) i niekiedy w hamul­cach zasadniczych małych samochodów osobowych oraz motocykli. Wadą hamulców mechanicznych jest trudność uzyskania równomier­nego rozkładu sił hamujących na poszczególne koła samochodu. Nie­prawidłowa regulacja albo rozregulowanie się niektórych mecha­nizmów hamulcowych może np. spowodować bardzo silne hamowanie jednego tylko koła przy słabym hamowaniu pozostałych. Aby temu za­pobiec, stosuje się specjalne urządzenia wyrównujące (kompensujące). Objawy. Wskutek nieprawidłowej regulacji długości cięgieł okładziny szczęk hamulcowych ocierają o bębny i powodują ich nagrzewanie się (zbyt krótkie cięgła) lub mechanizmy hamulcowe za­czynają działać dopiero po prawie zupełnym wciśnięciu pedału, albo też w ogóle nie działają (zbyt długie cięgła). Ponadto w takim przy­padku skuteczność hamowania poszczególnych kół jest na ogół nie­jednakowa, wskutek czego po naciśnięciu na pedał hamulca samochód wykazuje skłonność do skręcania w bok.Przyczyny. Czynne długości cięgieł hamulców mechanicznych mo­gą ulec zmianie wskutek wyciągnięcia się cięgieł (linek), zgięcia lub zwichrowania dźwigni, poluzowania się lub nadmiernego zużycia złą­czy. Dość często nieprawidłowości w działaniu hamulców mechanicz­nych są następstwem nieumiejętnej regulacji długości cięgieł.Naprawa. Aby usunąć niedomagania hamulców, trzeba prawidło­wo wyregulować czynne długości cięgieł. W tym celu należy unieść koła samochodu do góry i po odłączeniu cięgieł (jeśli nie ma śruby regulacyjnej z gwintem lewym oraz prawym) przekręcić w odpowied­nie strony końcówki cięgieł. Regulując hamulce mechaniczne trzebazwracać szczególną uwagę na jednoczesne i jednakowe działanie me­chanizmów hamulcowych prawych i lewych kół.Po wyregulowaniu hamulców należy kilkakrotnie sprawdzić pra­widłowość ich działania w rozmaitych warunkach ruchu samochodu. Po próbie trzeba skontrolować stopień nagrzewania się bębnów ha­mulcowych.

Comments

comments