Nieprawidłowa regulacja przekładni głównej

Objawy. Wskutek nieodpowiedniego luzu międzyzębnego (w wyniku nadmiernych luzów łożysk) w przekładni głównej praca jej jest hałaśli­wa, przy czym odgłosy te potęgują się wskutek zwiększenia lub zmniej­szenia prędkości obrotowej wału napędowego.Przyczyny. Powodem nieodpowiedniego luzu międzyzębnego w przekładni głównej może być nadmierne zużycie zębów wskutek ich długotrwałej normalnej pracy lub przedwczesne zużycie części mostu napędowego (kół zębatych, łożysk itd.) wskutek niewłaści­wej obsługi samochodu (zwłaszcza w wyniku błędów montażu). Naprawa. Dokładny zakres regulacji określa się na podstawie śla­dów współpracy zębów kół przekładni.Regulacja luzów międzyzębnych w stożkowej przekładni głównej po­lega na odpowiednim przesunięciu koła zębatego w kierunku osio­wym. Luz międzyzębny przekładni głównej można wyregu­lować dopiero po całkowitej lub częściowej rozbiórce mostu napędo­wego. Regulację powinna poprzedzać wymiana zużytych lub uszko­dzonych łożysk.dzielne wykonywanie przez kierowcę nie jest dozwolone. Tego rodzaju zabiegi wolno powierzać tylko specjalistom w warsztacie naprawczym.

Comments

comments