Nieprawidłowa regulacja zaworu redukcyjnego

Objawy. Układy smarowania silników wyposażone są zwykle w kul­kowe zawory redukcyjne lub nurnikowe. Zawór redukcyjny umieszczony jest najczęściej w obudowie pompy oleju lub przy głów­nym przewodzie oleju w kadłubie silnika.Objawem nieprawidłowej regulacji zaworu redukcyjnego jest zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie oleju w układzie smarowania silnika, wskazywane przez ciśnieniomierz oleju. Usterka taka wynika ze zbyt silnego lub ze zbyt słabego ściśnięcia wstępnego sprężyny zaworu re­dukcyjnego.Przyczyny. Nieprawidłowa regulacja zaworu redukcyjnego może być skutkiem błędu popełnionego np. podczas składania, zanieczyszcze­nia lub zacięcia.Naprawa. Zawór redukcyjny, dostępny z zewnątrz, reguluje się zwykle w następujący sposób. Najpierw należy unieruchomić śrubę re­gulacyjną i zluzować jej przeciwnakrętkę. Jeżeli ciśnienie oleju w ukła­dzie smarowania jest zbyt duże, wówczas trzeba nieco wykręcić śrubę regulacyjną, tak aby zmniejszyć nacisk sprężyny na kulkę. Natomiast kiedy ciśnienie oleju jest zbyt niskie, śrubę należy nieco wkręcić w głąb, ściskając jeszcze bardziej sprężynę. Zawór redukcyjny trzeba regulo­wać podczas pracy silnika ze średnią prędkością obrotową, obserwu­jąc jednocześnie wskazania ciśnieniomierza oleju (jeśli samochód nie jest wyposażony w ciśnieniomierz, ciśnienie oleju sprawdza się zwy­kłym manometrem o zakresie 3… 8 kG/cm2 włączonym w dowolnym punkcie do ciśnieniowych przewodów oleju silnika). Po wyregulowaniu zaworu redukcyjnego należy ponadto skontrolować prawidłowość dzia­łania układu smarowania silnika podczas krótkiej jazdy próbnej. Gdy zawór regulacyjny umieszczony jest przy pompie oleju, zabieg regulacji może się odbywać po zdjęciu miski olejowej (w specjalnym przyrzą­dzie).Wskazania. Zawór redukcyjny spełnia bardzo ważne zadanie w układzie smarowania, ponieważ zabezpiecza układ przed nadmier­nym wzrostem ciśnienia oleju, np. w razie wysokiej prędkości obroto­wej wału korbowego lub podczas rozruchu zimnego silnika. Na prawi­dłowe działanie zaworu redukcyjnego należy zatem zwracać baczną uwagę.Ciśnienie wytwarzane przez pompę oraz jej wydajność zależne są od lepkości oleju, oporu przepływu przewodów oleju, prędkości obrotowej wałka pompy i dokładności wykonania poszczególnych części pompy. Przed przystąpieniem do regulacji zaworu redukcyjnego trzeba więc upewnić się, czy powodem zbyt wysokiego ciśnienia oleju jest istotnie nieprawidłowa regulacja zaworu.

Comments

comments