Nieprawidłowe połączenie akumulatora z instalacją samochodu

Objawy. Wskutek niewłaściwego (odwrotnego) podłączenia akumu­latora do instalacji elektrycznej samochodu wskazówka amperomierza po włączeniu zapłonu wychyla się w kierunku ładowania (wskazuje ładowanie akumulatora, choć w rzeczywistości akumulator się rozła­dowuje).Przyczyny. Nieprawidłowe połączenie akumulatora z instalacją elektryczną samochodu zdarza się zwłaszcza wtedy, gdy np. kierowca nie wie, który z biegunów należy połączyć z masą, albo kiedy znaki „ + ” i „—” na czopach biegunowych akumulatora są starte lub nie­widoczne. Przypadek nieprawidłowego połączenia akumulatora zdarza się rzadko, jeśli weźmie się pod uwagę, że sworzeń bieguna ujemnego ma zwykle nieco mniejszą średnicę niż bieguna dodatniego (o około 1,5 mm).Naprawa. Jeżeli akumulator jest niewłaściwie połączony, należy go odłączyć i przyłączyć prawidłowo. Niekiedy znaki na sworzniach są tak starte, że nie można ich odróżnić. Wówczas rozpoznaje się, który biegun jest dodatni, a który ujemny, przez zanurzenie końców przewo­dów od akumulatora w naczyniu z zakwaszoną wodą. Biegunem ujemnym jest ten, przy którym wydzielają się pęcherzyki gazowe. Inna metoda rozpoznawania biegunowości polega na wciśnięciu odizolowa­nych końcówek przewodów w pewnej odległości od siebie w połówkę rozciętego ziemniaka. W sąsiedztwie końcówki przewodu prowadzącego od bieguna ujemnego pojawia się zielona plama.Wskazania. Aby uniknąć pomyłek podczas przyłączania akumula­tora do instalacji samochodu, trzeba jeszcze przed odłączeniem i wyję­ciem akumulatora z pojazdu zaznaczyć, który z biegunów był połączony z masą.Wszystkie europejskie samochody (w tym również produkowane obecnie w ZSRR) mają biegun ujemny (—) połączony z masą, a dodatni ( + ) z instalacją.

Comments

comments