Nieprawidłowe ustawienie iglicy głównej dyszy paliwa

Objawy. Niektóre gaźniki wyposażone są w specjalne iglice umożli­wiające regulację ręczną przepustowości głównych dysz paliwa lub regulowane samoczynnie. Niewłaściwe ustawienie iglicy głównej dyszy paliwa powoduje wytwa­rzanie przez gaźnik zbyt bogatej (patrz punkt 2.7.4) lub za ubogiej mie­szanki, co z kolei wywołuje charakterystyczne nieprawidłowości w pra­cy silnika (patrz punkt 2.7.31).Przyczyny. Powodem niewłaściwego ustawienia iglicy głównej dy­szy paliwa w gaźnikach z ręczną regulacją przepustowości dyszy mogą być drgania i wstrząsy lub nieumiejętne posługiwanie się tym urządze­niem. Ponadto ustawienie iglicy może ulec zmianie wskutek przypadko­wego uderzenia w pokrętkę lub też okazać się niewłaściwe wskutek zmiany temperatury otoczenia (np. w razie spadku temperatury mie­szanka ubożeje) albo w następstwie zmiany gatunku paliwa.Przyczyną zbyt dużej przepustowości głównej dyszy w gaźniku CAR­TER jest niewłaściwe składanie gaźnika po rozbiórce, wskutek czego iglica nie trafia w swoje gniazdo w dyszy, lecz obok niego.Naprawa. Ustawienie iglicy głównej dyszy paliwa powinno być takie, aby podczas szybkiego biegu silnika nie występo­wały żadne objawy świadczące o pracy silnika na zbyt ubogiej lub zbyt bogatej mieszance.W gaźnikach CARTER z iglicą regulacyjną naprawa polega na wła­ściwym, prostopadłym do pokrywy gaźnika ustawieniu iglicy (należy zdjąć pokrywę gaźnika i starannie ustawić iglicę, zwracając uwagę, by trafiła na swoje miejsce).Wskazania. Kierowca powinien zwracać baczną uwagę na pracę silnika i z chwilą wystąpienia objawów wskazujących na rozregulowanie się gaźnika natychmiast przeprowadzić odpowiedni zabieg re­gulacyjny. Należy jednak przy tym pamiętać, że tzw. oszczędnościowe ustawianie iglicy powoduje wzmożone zużycie silnika (wskutek nad­miernego zubożenia mieszanki).

Comments

comments