Nieprawidłowe ustawienie zderzaka

Objawy. Prędkość biegu jałowego silnika jest zbyt wysoka. Zderzak ograniczający przymykanie przepustnicy w gaźniku powinien być tak ustawiony, aby prędkość wału korbowego silnika była mo­żliwie najmniejsza. Takie położenie zderzaka zapewnia najwłaściwszy skład mieszanki (regulowany za pomocą śruby regulacyjnej w urządze­niu biegu jałowego gaźnika).Przyczyny. Zderzak ograniczający przymknięcie przepustnicy w gaźniku może znaleźć się w niewłaściwym położeniu wskutek przesu­nięcia pod wpływem drgań i wstrząsów lub też w następstwie nieod­powiedniego ustawienia podczas regulacji gaźnika.Naprawa. Zderzak ograniczający przymknięcie przepustnicy należy natychmiast ustawić we właściwym położeniu. Prędkość biegu jałowe­go silnika reguluje się według wskazań instrukcji obsługi lub podanych w punkcie 1.6.4.2.

Comments

comments