Nierównomierny lub przerywany prąd ładowania

Objawy. Nieprawidłowości w działaniu prądnicy są zwykle sygnali­zowane przez łatwo uchwytne objawy, np. nagłe wychylanie się wska­zówki amperomierza (drgania) wskazującego zmiany w natężeniu prądu ładowania. W razie zbyt słabego prądu ładowania w instalacji z lampkąkontrolną ładowania, światło takiej lampki nie gaśnie (lub migocze), mimo wzrastającej prędkości obrotowej wału korbowego.Trzeba jednak pamiętać, że natężenie prądu ładowania wskazywane przez amperomierz zależy od sposobu regulacji prądnicy (regulator lub trzecia szczotka) i od stopnia naładowania akumulatora. Prądnica z trzecią szczotką zasila naładowany akumulator prądem o większym natężeniu niż akumulator częściowo lub całkowicie rozładowany (natę­żenie prądu ładowania jest proporcjonalne do napięcia między biegu­nami akumulatora). Gdy prądnica pracuje z regulatorem, po nałado­waniu akumulatora amperomierz wskazuje wyraźny spadek lub zu­pełny zanik natężenia prądu ładowania (wahania wskazówki w pobliżu zera).Jeżeli prądnica pracuje nieprawidłowo, po włączeniu świateł reflek­torów (drogowych lub mijania) podczas pracy silnika ze średnią pręd­kością obrotową (odpowiadającą prędkości 30… 40 km/h) ampero­mierz lub lampka kontrolna wskazuje rozładowywanie akumulatora.Przyczyny. Najczęściej prądnica ładuje akumulator prądem o zbyt słabym lub zmiennym natężeniu, albo w ogóle nie ładuje akumulatora z następujących powodów:zanieczyszczenie lub nadpalenie komutatora albo niewłaściwe przy­leganie zużytych szczotek;poślizg pasa klinowego napędu prądnicy; w razie zerwania się pasa prądnica przestaje w ogóle pracować i w wyniku tego zapala się lampka kontrolna (amperomierz wskazuje rozładowanie);uszkodzenie uzwojeń prądnicy;zanieczyszczenie, zużycie lub uszkodzenie styków regulatora samo­czynnego, ewentualnie rozluźnione lub rozlutowane połączenia me­chaniczne i elektryczne wewnątrz regulatora;uszkodzenie szczotki (pęknięcie lub obluzowanie się jej przewodu).Naprawa. Jeżeli natężenie prądu ładowania jest nieprawidłowe, należy przede wszystkim sprawdzić stan całej instalacji, a zwłaszcza zacisków przewodów. Po sprawdzeniu instalacji trzeba skontrolować napęd prądnicy z wyjątkiem przypadku, kiedy prądnicę napędza prze­kładnia zębata. Prawidłowo napięty pas klinowy powinien się ugiąć pod naciskiem palca o około 12 … 15 mm.Jeżeli napięcie pasa jest właściwe, z kolei należy sprawdzić stan szczotek i komutatora. Zanieczyszczony komutator trzeba przetrzeć szmatką zwilżoną w benzynie.Zacinające się szczotki i uchwyty należy od razu oczyścić i dopro­wadzić do właściwego stanu. Po stwierdzeniu nadpalenia komutatora, jak również wystawania płytek izolacyjnych (miki) prądnicę trzeba zdjąć z silnika i oddać do naprawy w celu oczyszczenia lub przetoczenia komutatora.Ustawienie i działanie samoczynnego regulatora powinien sprawdzaćWskazania. 1. Dbać o czystość prądnies Okresowo czyścić ją z pyłu i smarów. Mniej więcej co każde 15 000 km przebiegu samochodu prąd­nicę należy rozebrać w celu oczyszczenia jej od wewnątrz oraz usunię­cia pyłu węglowego (powstającego wskutek ścierania się szczotek) oraz oleju przenikającego z łożysk twornika.2.Okresowo sprawdzać stan przewodów, a zwłaszcza ich złączy na zaciskach prądnicy.3.Mniej więcej co każde 15 000 przebiegu samochodu sprawdzać trzeba stan styków i prawidłowość działania samoczynnego regulatora.

Comments

comments