Nieszczelność instalacji sprężonego powietrza hamulców

Ze względu na ograniczoną skuteczność hamowania mechanizmów hamulcowych uruchamianych przez układy mechaniczne i hydrauliczne, w dużych samochodach ciężarowych i autobusach szerokie zastosowanie znalazły hamulce pneumatyczne (powietrzne), w których ciśnienie sprę­żonego powietrza doprowadzonego do siłowników, czyli tzw. komór hamulcowych, działa na przepony obracające rozpieracze szczęk hamul­cowych.Zespolone hamulce powietrzne, stosowane w przyczepach, działają z chwilą opróżnienia się układu ze sprężonego powietrza. Działanie ich jest więc odwrotne niż hamulców pojazdu silnikowego, ponieważ mechanizmy hamulcowe kół zostają uruchomione wskutek wypuszczenia sprężonego powietrza z przewodów na zewnątrz. Dzięki temu w przypadku odczepienia się przyczepy następuje zerwanie prze­wodów i samoczynne jej zahamowanie. Samochód ciągnący przyczepę wyposażony jest w końcówkę z zaworem, który musi być zamknięty podczas jazdy bez przyczepy.Do powietrznych urządzeń hamulcowych należą również podciśnie­niowe urządzenia wspomagające, potęgujące nacisk pedału hamulca na tłok pompy hamulcowej (hydraulicznego układu urucha­miającego). Głównym podzespołem takiego urządzenia jest siłownik podciśnieniowy, który w okresie połączenia z rurą ssącą pracującego silnika wywiera nacisk na tłok pompy.Objawy. Podstawowym niedomaganiem hamulców pneumatycznych są wszelkiego rodzaju nieszczelności, które najczęściej powstają w sa­mej instalacji sprężonego powietrza (w złączach przewodów i zaworów lub regulatorze ciśnienia). Nieszczelności poszczególnych elementów układu pneumatycznego uruchamiania hamulców sprowadzają się w zasadzie do jednego skutku. W następstwie niedostatecznego ciśnienia powietrza w układzie docisk szczęk do bębna hamul­cowego jest zbyt słaby, a więc skuteczność hamowania jest niezadowa­lająca (przyjmując, że szczęki są prawidłowo wyregulowane).W przypadku hamulców zespolonych przyczepa hamuje (bębny grze­ją się) wskutek uchodzenia powietrza przez nieszczelności układu.Przyczyny. Powodem nieszczelności instalacji jest najczęściej zlu­zowanie się złącza przewodów, zużycie lub uszkodzenie przewodu, albo uszkodzenie zaworów.Naprawa. Przed przystąpieniem do usuwania nieszczelności w insta­lacji należy dokładnie ustalić miejsce uchodzenia powietrza. Można to zrobić „na słuch” albo za pomocą wody z mydłem. W razie nieszczelności przewodu trzeba najpierw dokładnie dokręcić jego złącze. Jeżeli to nie likwiduje nieszczelności, należy naprawić lub wymienić koń­cówki przewodów albo złączki.Nieszczelny przewód elastyczny trzeba od razu bez prób naprawy wy­mienić na nowy. W razie nieszczelności zaworu do spuszczania konden­satu (odwadniającego) lub zaworu bezpieczeństwa, należy zawór roze­brać i dotrzeć albo wymienić osłabioną sprężynę lub cały zawór.

Comments

comments