Nieszczelność kanału powietrza

Objawy. Niemal każde uszkodzenie uszczelki gaźnika powoduje nie­szczelność w połączeniu kołnierza gaźnika z rurą ssącą, przez którą pracujący silnik zasysa powietrze bezpośrednio do rury ssącej z pomi­nięciem filtru powietrza i gaźnika (tzw. fałszywe powietrze). Wskutek tego podciśnienie w gardzieli gaźnika maleje i mieszanka wytwarzana przez gaźnik znacznie ubożeje, zwłaszcza w zakresie małych i średnich prędkości obrotowych. Ponadto nieszczelność ka­nału powietrza gaźnika wywołuje mniejszą lub większą nieregularność jałowego biegu silnika.Syczenie powietrza zasysanego przez nieszczelność między gaźnikiem i rurą ssącą jest na ogół słyszalne (podczas kontroli pracy silnika, po uniesieniu jego osłony). Podobne objawy i skutki pociąga za sobą każda inna nieszczelność rury ssącej (np. w razie pęknięcia, obluzowania się itp.).Przyczyny. Powodem nieszczelności kanału powietrza gaźnika jest najczęściej usterka uszczelki, wynikająca z nadmiernego zużycia (np. w razie kilkakrotnego zdejmowania gaźnika) lub uszkodzenia (podczas nakładania lub zdejmowania gaźnika). Niekiedy przyczyną nieszczel­ności jest zluzowanie się śrub mocujących (np. wskutek zerwania gwin­tu śruby) gaźnik do rury ssącej lub pęknięcie rury ssącej.Naprawa. Uszkodzoną lub nadmiernie zużytą uszczelkę między gaźnikiem i kołnierzem rury ssącej trzeba jak najszybciej wymienić na nową. Jeżeli powodem nieszczelności jest uszkodzenie przylgni kołnierza rury ssącej lub dolnej części korpusu gaźnika, należy przefrezować lub przeszlifować powierzchnie styku. Części wykazujące pęk­nięcia lub obłamania trzeba wymienić na nowe.Wskazania. Podczas mocowania gaźnika na rurze ssącej nakrętki ” śrub mocujących należy dokręcać ostrożnie, aby nie spowodować zgię­cia kołnierza gaźnika (nieszczelność) lub obłamania. Stosowania jakie­gokolwiek szczeliwa ciekłego trzeba unikać, ponieważ utrudnia to zdej­mowanie gaźnika i sprzyja uszkodzeniom jego korpusu podczas odłą­czania gaźnika od rury ssącej.Po założeniu gaźnika trzeba nalać do komory pływakowej gaźnika trochę paliwa, co ułatwia rozruch silnika.

Comments

comments