Nieszczelność obudowy mostu napędowego

Objawy. Nieszczelności obudowy mostu napędowego ujawniają się najczęściej przez widoczne wycieki oleju (np. przez uszczelniacz wałka koła napędzającego przekładni głównej). Wskutek stosunkowo dużych wycieków oleju podczas postoju samochodu na jezdni pod nim tworzą się plamy oleju. Obudowa mostu napędowego na ogół jest w miejscach wycieków silnie zanieczyszczona.Przyczyny. Powodem wyciekania oleju z mostu napędowego może być nadmiar oleju w obudowie mostu, a ponadto:uszkodzenie (lub nadmierne zużycie) uszczelniacza wałka koła na­pędzającego głównej przekładni lub uszczelki między członami obu­dowy mostu;zluzowanie się śrub mocujących pokrywy (obudowa jednolita) lub członów (obudowa dzielona) obudowy mostu;pęknięcie obudowy (np. wskutek uderzenia o jakąś przeszkodę).Naprawa. Najpierw trzeba sprawdzić poziom oleju w obudowie mo­stu i spuścić jego ewentualny nadmiar (do poziomu otworu kontrolne­go). Zluzowane śruby łączące obudowy lub mocujące pokrywy należy dociągnąć. Ponadto trzeba oczyścić wywietrznik tylnego mostu.Jeżeli mimo wykonania wymienionych zabiegów wycieki nie zostaną zlikwidowane, należy wymienić uszczelniacz lub uszczelki. W razie stwierdzenia jakichkolwiek pęknięć obudowy mostu napędowego samo­chód trzeba od razu przekazać do warsztatu naprawczego.Wskazania. Po powrocie do miejsca garażowania należy (szczegól­nie wracając z jazdy w ciężkim lub wyboistym terenie) obejrzeć zespoły samochodu (w tym również i mosty napędowe) pod względem ich szczelności i w razie potrzeby wykonać niezbędne prace zapobiegawcze.

Comments

comments