Nieszczelność przepony oszczędzacza

Objawy. Jeżeli gaźnik wyposażony jest w oszczędzacz przeponowy (JIKOV, SOLEX), pęknięcie przepony powoduje stałe utrzymywanie się zaworu oszczędzacza w położeniu otwarcia. Wywołuje to nadmierne wzbogacanie mieszanki wytwarzanej przez gaźnik (zwłaszcza w zakre­sie niskich i średnich prędkości obrotowych silnika), co pociąga za sobą nadmierne zużycie paliwa przez silnik.

Comments

comments