Nieszczelność przepony pompy paliwa

Objawy. Jako typowe objawy nieszczelności przepony pompy paliwa stwierdza się zwykle:„strzały” w gaźniku, silnik przerywa i zatrzymuje się, po czym nie daje się uruchomić;wyciek paliwa z kanalika powietrza w dolnym członie kadłuba pom­py (jeżeli kanalik ten jest zaślepiony przez zanieczyszczenia, paliwo nie będzie wyciekać);— po odkręceniu przewodu paliwa przy gaźniku i włączeniu rozrusz­nika, podczas przekręcania wału korbowego korbą rozruchową lub podczas pompowania ręczną dźwignią pompy, paliwo nie wypływa z przewodu albo wypływa tylko w małych ilościach(pompa paliwa tłoczy zbyt małe ilości paliwa lub też nie podaje go wcale);— nadmierne zużycie paliwa,Przyczyny. Przepona pompy paliwa ulega uszkodzeniu przeważnie wskutek zużycia eksploatacyjnego! lub w razie wykonania jej z nieod­powiedniego materiału. Podczas długich przestojów samochodu (kilkamiesięcy) nawet świeżo założona nowa przepona lub przepona pra­cująca stosunkowo krótko ulega stopniowemu zniszczeniu wskutek dzia­łania paliwa i powietrza (skruszenie przepony). Niewłaściwie założonaprzepona (patrz — naprawa) również może ulec zużyciu w bardzo krótkim czasie.Naprawa. Zużytą przeponę pompy paliwa należy wymienić na nową. Podczas składania pompy paliwa najpierw składa się oba jej człony, łącząc je ze sobą za pomocą dwóch przeciwległych wkrętów. Następnie naciskając dźwignię (wskutek czego przepona wygina się do dołu) zakłada się i dokręca kolejno pozostałe wkręty (na przemian po przekątnych wieloboku wkrętów). Jeżeli nowej przepony nie odkształci się w dół, wówczas ulega ona zbyt silnemu napinaniu podczas pracy pompy i szybko się zużywa lub nawet pęka.Uszkodzoną przeponę można prowizorycznie naprawić, aby np. do­jechać do warsztatu naprawczego. W tym celu należy zdjąć pokrywę pompy, odkręcić nakrętkę mocującą przeponę, znaleźć pęknięcie i tak poprzesuwać względem siebie płaty przepony, aby uszkodzenia w po­szczególnych płatach znalazły się jak najdalej od siebie. Po wykonaniu powyższego trzeba posmarować mydłem każdy płat przepony po obu stronach, dociągnąć nakrętkę i złożyć pompę.Wskazania. Kierowca powinien mieć zawsze w zapasie komplet płatów przepony, co umożliwia natychmiastową wymianę uszkodzonej przepony, ponieważ trudno jest przewidzieć, kiedy nastąpi jej uszko­dzenie.Podczas rozbierania i składania pompy paliwa należy kierować się odpowiednią instrukcją fabryczną. W każdym razie trzeba pamiętać, że rozdzielanie obu członów kadłuba pompy bez dostatecznie ważnej przyczyny jest szkodliwe. Składając ponownie pompę po rozbiórce na­leży zwracać baczną uwagę na równomierne dociąganie wkrętów łą­czących człony kadłuba.Przy składaniu pompy zaleca się wymienić wszystkie uszczelki. Nie­wielki koszt uszczelek zabezpiecza jednak przed możliwymi kłopo­tami.Przez uszkodzoną przeponę paliwo przedostaje się do dolnej komory kadłuba pompy, skąd powinno wypływać przez otworek powietrza. Jeśli otworek ten jest zaślepiony (zanieczyszczony), paliwo nie mając ujścia może przedostać się przez otwór dźwigni napędowej do miski olejowej. Dlatego należy okresowo kontrolować i czyścić otworek po­wietrza pompy.

Comments

comments