Nieszczelność przewodu paliwa

Objawy. Nawet stosunkowo drobne nieszczelności w instalacji pali­wowej powodują znaczne i zupełnie niepotrzebne straty paliwa. O nie­szczelności przewodów paliwa świadczy zwykle:— wyciekanie paliwa z przewodu, widoczne zwłaszcza podczas postoju pojazdu;— nierównomierna praca silnika wskutek niedostatecznego dopływu paliwa (silnik pracuje na zbyt ubogiej mieszance — „strzały” w gaź­niku);zwiększone zużycie paliwa;wydajność pompy paliwa jest zmniejszona lub pompa w ogóle nie tłoczy paliwa do gaźnika (silnik zatrzymuje się).Przyczyny. Powodów nieszczelności przewodów może być wiele. Zasługują one na dokładne rozpatrzenie, choćby ze względów czysto ekonomicznych (bezproduktywne straty paliwa).1. Zluzowanie się złącza przewodu paliwa. Jeżeli nie-szczelność jest niewielka, często przeciekanie paliwa trudno zauważyć,ponieważ małe ilości benzyny wypływające z przewodu na zewnątrznatychmiast całkowicie wyparowują. Dlatego trzeba dokładnie sprawdzić, czy złącze nie jest wilgotne.Po stwierdzeniu nieszczelności złącza należy skontrolować prawidło­wo dobranym kluczem, czy złącze jest właściwie dociągnięte. Trzeba pamiętać, że nieszczelne może być nawet dobrze dociągnięte złącze, zanieczyszczone lub uszkodzone podczas nieumiejętnego łączenia prze­wodów. Aby się przekonać, czy przyczyną wycieku paliwa nie jest za­nieczyszczenie lub uszkodzenie złącza, należy odkręcić częściowo na­krętkę, która powinna obracać się zupełnie lekko. Duży opór przeciw­stawiający się odkręcaniu i dokręcaniu nakrętki świadczy o uszko­dzeniach gwintu, co uniemożliwia całkowicie szczelne złączenie przewo­dów.2. Niewłaściwe złączenie przewodów. Krzywo założona w gniazdoi dociśnięta, przez dociąganie „na siłę” nakrętki, końcówka przewodupowoduje wgnioty i sama się odkształca. Nieprawidłowe osadzenie koń­cówki jest najczęściej skutkiem zgięcia przewodu lub nieodpowiedniego umocowania go na drugim końcu. Zniekształcona podczas pierwszego przyłączenia przewodu stożkowa końcówka może zachować szczelność (ułożyć się), lecz w razie ponownego rozebrania i złożenia złącza, nawet mimo prawidłowego ustawienia końcówki, złącze nie będzie już szczelne (jeżeli przewód ma końcówki kuliste, pewne skrzywienie jest dopu­szczalne),2.Obluzowanie się końcówki. Obluzowanie się końcówki sztywnej rurki metalowej może nastąpić wskutek drgań przewodu podczas pracy silnika lub w razie nieprawidłowego przyłączenia prze­wodu.3.Zerwanie się gwintu złącza. Na łączniku lub w nakrętce przewodu gwint może ulec zerwaniu tylko w wyniku nieumiejętnego dokręcania, najczęściej wskutek niewłaściwego nasadzenia nakrętki na pierwsze zwoje gwintu i dokręcania jej ,,na siłę”.5. Uszkodzenie uszczelki złącza (jeśli złącze ma uszczelkę). Abyuszczelka należycie spełniała swe zadania, powinna ona być równa i nie wykazywać uszkodzeń lub odkształceń. Uszczelki uszkodzone należy wymienić na nowe.6. Pęknięcie przewodu paliwa zdarza się dość rzadko. Metalowy prze­wód pęka najczęściej wskutek nieumiejętnego kilkakrotnego zginania (np. w celu zmiany ukształtowania). Przewody pękają zwykle w miejscach najsilniejszego zgięcia rurek lub na odcinkach, które podczas pracy silnika wskutek drgań i wstrząsów ocierają się o inne części (zwłaszcza w sąsiedztwie dość odległych od siebie wieszaków mocu­jących).Naprawa. Uszkodzone przewody lub złącza należy natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia naprawić lub wymienić na nowe. W drodze kierowca może prowizorycznie zaradzić usterce przez uszczelnienie miejsca przecieku mydłem i owinięcie taśmą izolacyjną lub dorobienie podkładki z nitki lnianej.Niezawodnym sposobem usunięcia nieszczelności połączeń jest jedy­nie oblutowanie końcówek cyną, wskutek czego zwiększa się ich śred­nicę. Uszkodzone przewody elastyczne (pęknięte lub przetarte) trzeba bez prób naprawy od razu wymienić na nowe.Wskazania. Aby zapobiec pękaniu przewodów i nieszczelnościom ich złączy, trzeba dbać o należyty stan przewodów paliwa, prawidłowe ich dokręcanie w miejscach połączeń, a ponadto w miarę możności nie należy zmieniać raz już nadanego ukształtowania przewodów (wygi­nanie przewodu sprzyja jego pękaniu).

Comments

comments