Nieszczelność rozpieracza hydraulicznego

Najczęstsza przyczyną niesprawności eksploatacyjnej hydraulicznego układu uruchamiania jest utrata szczelności, powodująca w wyniku wyciek płynu przez nieszczelności i przedostawanie się powietrza do układu.Nieszczelności wykrywa się przede wszystkim po śladach przecieków na przewodach (po zwilżeniu płynem powierzchnia przewodu ciemnieje i łatwo można ją wyróżnić wśród suchej powierzchni przewodu), cylin­drach rozpierających, połączeniach gwintowych przewodów itp. Objawy. Niedomaganie rozpieracza hydraulicznego polega na braku szczelności, wskutek czego płyn hamulcowy spływa do bębna (na po­stoju obserwuje się wyciek płynu spod bębna na oponę), powodując za­olejenie okładzin szczęk i wszystkie wynikające stąd następstwa (patrz punkt 3.6.5). Wskutek nieszczelności zmniejsza się skuteczność działania rozpieracza hydraulicznego, stąd też hamowanie jest słabsze (niezależ­nie od skutków zaolejenia okładzin szczęk). Ponadto pośrednim obja­wem nieszczelności rozpieracza jest obniżanie się poziomu płynu hamul­cowego w zbiorniku pompy hamulcowej.Przyczyny. Nieszczelność rozpieracza hydraulicznego jest zwykle skutkiem nadmiernego zużycia gładzi cylinderka i tłoczków uszczelnia­jących. Nieszczelność rozpieracza mogą również powodować zanieczysz­czenia, które przedostały się między tłoczek a cylinderek.Naprawa. Jeżeli zużycie gładzi cylinderka rozpieracza jest niewiel­kie, można ograniczyć się tylko do wymiany gumowych tłoczków na nowe. Natomiast w razie rozległego zużycia gładzi cylinderka można cylinderek przeszlifować i zastosować nadwymiarowe tłocz­ki. Nadmiernie zużyte cylinderki trzeba od razu wymienić na nowe.

Comments

comments