Nieszczelność siłownika lub zaworu sterującego

Siłowniki pneumatyczne (zwane komorami hamulcowymi) z uwagi na znaczne wymiary osadza się na zewnątrz bębnów hamulcowych. Obecnie stosowane są zarówno siłowniki tłokowe, jak i przepo­nowe.Objawy. Nieszczelność siłownika ujawnia się przez zmniejszenie sku­teczności hamowania, przy czym w okresie hamowania słychać syk po­wietrza uchodzącego przez nieszczelności.Nieszczelność zaworu sterującego można rozpoznać słuchowo. Ucho­dzenie sprężonego powietrza z siłowników hamulcowych jest słyszalne zarówno w okresie hamowania, jak i po zwolnieniu pedału hamulca.Przyczyny. Powodem nieszczelności siłownika jest najczęściej po­luzowanie się śrub mocujących pokrywę komory lub zużycie przepony (uszczelniacza tłoka).Naprawa. Przede wszystkim należy sprawdzić szczelność połączeń w instalacji sprężonego powietrza (patrz punkt poprzedni), zwłaszcza w odgałęzieniach pozostających stale pod roboczym ciśnieniem sprężo­nego powietrza. Stwierdzone usterki należy od razu usunąć.Następnie trzeba spróbować dokręcić śruby mocujące pokrywę do korpusu siłownika. Jeżeli nie przywraca to szczelności siłownika, trze­ba wymienić przeponę na nową.Nieszczelny zawór sterujący należy zdjąć i przekazać do sprawdzenia oraz ewentualnej naprawy w warsztacie specjalistycznym. Naprawa zaworu sterującego polega na wymianie zużytych lub uszkodzonych części i oczyszczeniu lub dotarciu zaworu.Wskazania. Nie wolno zapominać, że:w razie nieszczelności instalacji, siłownika lub zaworu sterującego sprężarka pracuje nieprzerwanie (usiłuje uzupełniać ubytek powie­trza) i wskutek tego przegrzewa się oraz przedwcześnie zużywa;działanie hamulców powietrznych jest dość gwałtowne.Wobec powyższego samochód hamować należy ostrożnie i umiejętnie, na przemian naciskając i zwalniając pedał hamulca, ponieważ zbyt raptowne wciskanie pedału pociąga za sobą raptowne hamowanie, po­wodujące niszczenie ogumienia (a nawet niekiedy zerwanie się zaworu dętki wskutek przesunięcia się opony na tarczy koła).Podczas jazdy z przyczepą należy mieć na uwadze, że zespół taki ma większy ciężar i jest o wiele trudniejszy do hamowania, niż sam samo­chód lub ciągnik.

Comments

comments