Nieszczelność skrzynki biegów

Objawy. Wskutek nieszczelności połączeń (pokrywa skrzynki bie­gów, pokrywy łożysk, niedokręcone korki wlewu i spustowy) olej prze­sącza się i spływa po obudowie. W rezultacie skrzynka biegów jest za­nieczyszczona z zewnątrz olejem, a w razie długiego postoju samochodu krople spływającego oleju tworzą na jezdni tłuste plamy. Ponadto wskutek nieszczelności pokrywy skrzynki biegów (pokryw łożysk lub okien) w kadłubie skrzynki można stwierdzić obecność wody.Przyczyny. Powodem wyciekania oleju ze skrzynki biegów może być nadmiar oleju w skrzynce, pęknięcie obudowy, zużycie lub uszko­dzenie uszczelek (przy zmianie uszczelek nie oczyszczono stykowych powierzchni od pozostałości stwardniałego hermetyku) lub dławików (uszczelniaczy), zluzowanie się śrub mocujących pokrywy albo zanie­czyszczenie rurki (lub zaworu) odpowietrzającego (wytworzone nadci­śnienie powoduje wyrzucanie oleju).Naprawa. Przede wszystkim należy sprawdzić poziom oleju w skrzynce biegów i w przypadku zbyt wysokiego poziomu zlać nadmiar oleju (przez otwór kontrolny). W razie stwierdzenia przeciekania oleju przez uszczelki lub dławiki trzeba najpierw spróbować usunąćprzecieki przez dociągnięcie śrub mocujących pokrywy łożysk i kołnie­rze. Dopiero jeśli to nie pomaga, trzeba wymienić uszczelki. W tym celu najpierw należy odkręcić śruby i zdjąć pokrywę lub koł­nierz. Podczas wymiany dławików i uszczelek niezbędne są odpowied­nie wyposażenie i narzędzia specjalne. Dlatego też niedomagania takie powinny być usuwane w warsztacie naprawczym lub w stacji obsługi.

Comments

comments