Nieszczelność świecy zapłonowej

Objawy. Nieszczelności świecy zapłonowej powodują przedostawanie się gorących spalin z cylindra, wskutek czego świeca silnie się rozgrzewa i zmienia swoją charakterystykę cieplną. Oprócz tego świeca ulega przedwczesnemu zużyciu.Jeżeli świeca zapłonowa jest prawidłowo dobrana pod względem war­tości cieplnej, lecz nieszczelna, stożek jej izolatora jest bardzo jasny i pokryty drobnymi perełkami świadczącymi o jego nadtopieniu.Kiedy nieszczelność jest znaczna, obserwuje się podobne skutki, jak w razie nadmiernego zużycia pierścieni tłokowych. Nieszczelność świecy może powodować nawet brak zapłonów w cy­lindrze.Przyczyny. Powodem nieszczelności świecy zapłonowej może być przede wszystkim jej niedokręcenie, uszkodzenie lub brak uszczelki pod świecą. Ponadto świeca zapłonowa może utracić szczelność wskutek zużycia (po długim okresie użytkowania) albo uszkodzenia izo­latora.Naprawa. Jeżeli świeca zapłonowa jest nieszczelna tylko w wyniku braku uszczelki (lub jej uszkodzenia), należy świecę oczyścić, wyregu­lować odstęp elektrod, założyć (wymienić) uszczelkę i dokładnie do­kręcić świecę. Natomiast zużytą lub wykazującą jakieś uszkodzenia świecę zapłonową wymienia się na nową.

Comments

comments