Nieszczelność zaworów

Objawy. Typowymi objawami nieszczelności zaworów są:strzelanie w gaźnik (nieszczelny zawór ssący) lub w tłumik (nie­szczelny zawór wydechowy);zbyt niskie ciśnienie sprężania; jeżeli wskutek nalania do cylindrów przez gniazda świec zapłonowych po około 10 … 15 cm3 gęstego ole­ju nie wyczuwa się wyraźnego wzrostu oporów przekręcania wału korbowego za pomocą korby ręcznej, zbyt niskie ciśnienie sprężania jest skutkiem nieszczelności zaworów; oczywiście moc użyteczna sil­nika wskutek tego zmniejsza się i wzrasta zużycie paliwa;utrudniony rozruch silnika i nieregularny bieg jałowy silnika;dymienie silnika.Przyczyny. Nieszczelność zaworów, pomijając naturalnie ich nor­malne zużycie eksploatacyjne (po przebyciu przez pojazd około 40 000 km) może być następstwem:— niedostatecznego luzu zaworów (brak luzów albo zbyt małe luzy); brak luzu zaworu (lub zbyt mały luz) sprawia, że wydłużony wsku­tek nagrzania się podczas pracy silnika trzonek zaworu (popychacz albo drążek popychacza) uniemożliwia prawidłowe osiadanie grzyb­ka zaworu na gnieździe i dokładne zamykanie wlotu do kanału ssą­cego lub wylotu z kanału wydechowego;wypalenia zaworów i ich gniazd;skośnego prowadzenia zaworu spowodowanego niewłaściwą obróbką gniazda lub prowadnicy zaworu, co powoduje nierównomierne i nie­zupełne przyleganie grzybka do gniazda;zawieszania się zaworu .w prowadnicy; trzonek zaworu zaciera się lub zakleszcza w prowadnicy, co opóźnia lub uniemożliwia opada­nie zaworu na gniazdo;zbyt dużego luzu w prowadnicach zaworów.Naprawa. Zużyte zawory należy wybudować z silnika i wymienić na nowe, przy czym gniazda należy przeszlifować albo wy­mienić na nowe. Trzeba pamiętać, że na ogół zawory produkowane są tylko w wymiarach nominalnych i wymiarów naprawczych nie stosuje się. Dlatego w razie zużycia zaworu należy zastąpić go nowym. Napra­wa zaworu przez szlifowanie trzonka może być praktykowana, lecz jest jednak utrudniona, ponieważ pociąga to zwykle za sobą konieczność wykonania nowych klinów zabezpieczających i talerzyków sprężyn.Jeżeli zużycie zaworów jest duże, lecz nadają się one jeszcze do użyt­ku, należy je oddać do naprawy przez szlifowanie grzybków. W tymcelu najpierw trzeba usunąć nagar z obydwu stron grzybka i trzonka zaworu za pomocą szczotki drucianej lub tarczy szlifierskiej. Następnie trzonki zaworów należy wypolerować drobnoziarnistym płót­nem ściernym.Po oczyszczeniu należy dokładnie sprawdzić każdy zawór w celu stwierdzenia, czy trzonki zaworów nie są nadmiernie zużyte i czy grzybki zaworów nie są przepalone lub zwichrowane. Następnie należy sprawdzić zużycie żłobków w trzonkach zaworów. Nadmierne zużycie żłobków utrudnia bowiem ścisłe pasowanie klinów zabezpieczających i może stać się powodem ich wypadnięcia podczas pracy silnika.Sprężyny zaworów należy wymyć w nafcie i oczyścić. Sprężyny z pękniętymi lub zniekształconymi zwojami lub z widocznymi śladami skorodowania trzeba wymienić na nowe. Tak samo należy wymienić talerzyki sprężyn, jeśli stwierdza się, że któryś z nich jest zwichrowa­ny lub skrzywiony, oraz nadmiernie zużyte kliny zabezpieczające.Następnie trzeba przemyć naftą otwory .w prowadnicach zaworów i oczyścić je przy użyciu specjalnej drucianej szczotki.Ponadto trzeba sprawdzić, czy dźwigienki zaworów (górnego roz­rządu) nie są zużyte w miejscach współpracy z trzonkami zaworów. W razie nadmiernego zużycia dźwigienek należy poddać je naprawie.W przypadku niewielkiego zużycia szczelność zaworów można przy­wrócić przez ręczne docieranie.Przed przystąpieniem do docierania zaworów należy dokładnie oczy­ścić górną płaszczyznę kadłuba, gniazda zaworów i denek tłoków z na-garu. Przed zdjęciem zaworów należy oznaczyć kolejność zaworów tak, aby następnie każdy z nich trafił z powrotem do swojego gniazda.Jakość docierania sprawdza się specjalnym tuszem, metodą ciśnie­nia lub przy użyciu nafty (na przecieki).Po założeniu należy przeprowadzić regulację luzu zaworów.Wskazania. Niezawodne działanie mechanizmu rozrządu przez dłu­gi okres zapewnić można tylko przez okresowe kontrolowanie odgło­sów towarzyszących pracy zaworów i regulowanie w razie potrzeby luzów zaworów, ponieważ wskutek niewłaściwych luzów zaworów zmieniają się ich kąty otwarcia i zamknięcia, decydująceo prawidłowości pracy silnika. Skoro tylko pojawiają się pierwsze obja­wy nieszczelności zaworów, należy zawory jak najszybciej dotrzeć lub naprawić, gdyż niedomagania takie szybko doprowadzają do zupełnego zniszczenia zaworów i ich gniazd, z jednoczesnym pogorszeniem stanu technicznego silnika.

Comments

comments