Nieszczelność zbiornika paliwa

Każdy samochód jest wyposażony w jeden lub kilka zbiorników pa­liwa (samochody terenowe) o łącznej pojemności zapewniającej zasięg jazdy w granicach 300 … 600 km. Zwykle w samochodach ciężaro­wych zbiorniki osadzone są z boku na ramie, pod siedzeniem kierowcy lub pod skrzynią ładunkową, a w osobowych — z tyłu samochodu na ramie lub pod osłoną silnika.Zbiorniki zależnie od pojemności wykonywane są z blachy stalowej, zwykle ołowiowanej, a grubości 0,8 … 2,0 mm. Zbiornik odpowiednio do miejsca i sposobu wbudowania ma kształt cylindra lub prosto­padłościanu.Objawy. Na ogół nieszczelność zbiornika paliwa można od razu zau­ważyć ze względu na łatwe do zaobserwowania wyciekanie paliwa ze zbiornika (np. w postaci widocznych śladów na zbiorniku albo na po­wierzchni jezdni pod stojącym samochodem). Prócz tego wyciekanie paliwa powoduje jakby nadmierny wzrost jego zużycia, co sygnalizuje kierowcy prawdopodobieństwo powstania nieszczelności w układzie za­silania.Przyczyny. Powodem nieszczelności zbiornika paliwa jest naj­częściej :miejscowe przetarcie ścianki zbiornika wskutek ocierania o jarzma lub opaski mocujące,mechaniczne uszkodzenie zbiornika (np. wskutek uderzenia kamie­nia odrzuconego przez koło jezdne samochodu podczas szybkiej jazdy), .pęknięcie spawanych połączeń blach zbiornika (np. w wyniku wstrząsów lub uderzeń),obluzowanie się gniazda korka spustowego,silne skorodowanie blach zbiornika.Naprawa. Nieszczelny zbiornik paliwa należy wymienić (jeżeli uszkodzenie jest rozległe) albo naprawić przez spawanie lub lutowanie.Aby wykryć trudne do znalezienia drobne pęknięcia zbiornika paliwa, należy zbadać go pod ciśnieniem, np. przez napełnienie całkowicie za­nurzonego w wodzie zbiornika sprężonym powietrzem (wydobywanie się banieczek powietrza wskazuje miejsce nieszczelności).Jeżeli nieszczelność powstała podczas jazdy, kierowca może prowi­zorycznie uszczelnić drobne uszkodzenie zbiornika zaklejając miejsce przecieku mydłem.Przed przystąpieniem do spawania lub twardego* lutowania zbior­nika należy opróżnić zbiornik z paliwa, przemyć go kilkakrotnie go­rącą wodą, aby usunąć resztki par paliwa, które zmieszane z powietrzem mogą spowodować wybuch (wskutek rozgrzewania się ścianki zbior­nika podczas spawania). Ze względów bezpieczeństwa zbiornik podczas spawania powinien być napełniony częściowo wodą. Pozostawia się nie­co wolnej przestrzeni i zbiornik ustawia tak, aby miejsce spawane zna­lazło się w najwyższym położeniu.Wskazania. Aby zabezpieczyć zbiornik paliwa przed mechaniczny­mi uszkodzeniami, należy co pewien czas kontrolować stan jarzm lub opasek mocujących zbiornik, a w przypadku ich zluźnienia dociągnąć śruby ściągające. Między ściankę zbiornika i wsporniki trzeba zawsze zakładać cienkie filcowe podkładki. Jeżeli zbiornik wbudowany jest w podwozie, w celu ochrony przed korozją wskazane jest pokryć go warstwą lakieru bitumicznego (asfaltowego).

Comments

comments