Niewłaściwa regulacja urządzenia biegu jałowego

Objawy. Niewłaściwe ustawienie wkręta regulacyjnego urządzenia biegu jałowego w gaźniku sygnalizują zwykle następujące objawy:trudności rozruchu silnika,zbyt wysoka lub zbyt niska prędkość biegu jałowego (bieg silnika jest zbyt szybki lub nieregularny; silnik dławi się lub zatrzymuje).Powodem wspomnianych nieprawidłowości jest niewłaściwy skład mieszanki (zbyt bogata lub zbyt uboga) wytwarzanej przez urządzenie biegu jałowego.Przyczyny. Niedomagania urządzenia biegu jałowego w gaźniku są z reguły następstwem niewłaściwego ustawienia wkręta regulacyjnego lub obu wkrętów. Najczęściej następuje zluzowanie i przekręcanie się wkręta regulacyjnego pod wpływem drgań i wstrząsów, albo wkręt został niewłaściwie ustawiony podczas regulacji gaźnika.Naprawa. Niedomaganie usuwa się przez właściwe ustawienie wkrę­ta regulacyjnego urządzenia biegu jałowego w gaźniku. Ponieważ sil­nik dość często pracuje na biegu jałowym i jednocześnie w różnych sytuacjach nieoczekiwane zatrzymanie się silnika pracującego bez ob­ciążenia sprawia wiele kłopotów, urządzenie biegu jałowego w gaźniku powinno być zawsze właściwie wyregulowane. Okresowo trzeba spraw­dzać prawidłowość ustawienia wkręta regulacyjnego i w razie potrzeby wprowadzać odpowiednie poprawki jego położenia (patrz punkt 1.6.4.2).Prędkość biegu jałowego silnika można również regulować za pomocą przyrządu zwanego podciśnieniomierzem. Sposób taki polega na pomiarze podciśnienia w rurze ssącej, za przepustnicą gaźni­ka. Pomiar taki pozwala na wnioskowanie o stanie technicznym silnika (zużycie gładzi cylindrów, tłoków i ich pierścieni, ustawieniu rozrządu itp.) na podstawie wskazań podciśnieniomierza (patrz tablica 4).

Comments

comments