Niewłaściwe działanie regulatora szybkobieżności

Podciśnieniowy regulator szybkobieżno­ści steruje dawkowaniem sekcji tłoczących w zależności od chwilowego podciśnienia w rurze ssącej. Ponieważ na­pełnienie cylindrów kształtuje się propor­cjonalnie do wielkości ciśnienia w rurze ssącej, regulator szybkobieżności utrzymu­je w przybliżeniu stały stosunek ciężarowy paliwa do powietrza. Regulator taki składa się z dławicy nastawnej z przepustnica i wybieraka przeponowego, połączonych ze sobą elastycznym przewodem.Objawy. Niedomagania regulatora szybkobieżności ujawniają sięnajczęściej przez:— utrudniony rozruch silnika;— przegrzewanie się silnika, który pracuje jak na mieszance zbyt ubo­giej lub zbyt bogatej (silnik jednak pracuje równomiernie); poru­szanie zębatką regulacyjną pompy wtryskowej jest utrudnione;— nieregularny jałowy bieg silnika;spadek mocy; silnik nie rozwija pełnej mocy znamionowej;nadmierne zużycie paliwa.Przyczyny. Jako typowe przyczyny niedomagań regulatora szybko­bieżności stwierdza się zwykle:niewłaściwe ustawienie regulatora,zacinanie się przepustnicy w dławicy nastawnej,nieszczelność przestrzeni podciśnieniowej regulatora (uszkodzenie przepony przewodu lub zaworu rozruchowego),uszkodzenie mechaniczne regulatora,niedomagania elementów korygujących skład mieszanki zależnie od temperatury, ciśnienia otoczenia itp.Naprawa. Niedomagania regulatora szybkobieżności powinny być usuwane jedynie przez doświadczonego specjalistę, dysponującego nie­zbędnym wyposażeniem specjalnym. Kierowcy lub pracownicy stacji obsługi nie powinni w ogóle przeprowadzać jakichkolwiek prób napra­wy lub ustawiania nieprawidłowo działającego regulatora, ponieważ kończy się to z reguły jeszcze poważniejszymi niedomaganiami.

Comments

comments