Niewłaściwe działanie wtryskiwaczy

Urządzenie wtryskowe silnika o zapłonie iskrowym doprowadza pali­wo do jego cylindrów:bezpośrednio (do wnętrza cylindra); system ten jest obecnie coraz rzadziej stosowany, z uwagi na konieczność bardzo dokładnego roz­pylania paliwa i precyzyjnego odmierzania dawek;pośrednio, przez rozpylanie paliwa w rurze ssącej lub w kanałach ssących przed zaworami ssącymi.Kierunek wtrysku paliwa jest zawsze odpowiednio dobrany. Wtryskiwacze do rozpylania benzyny działają według takich sa­mych zasad, co i wtryskiwacze silników wysokoprężnych, lecz na ogół wymagana jest od nich o wiele mniejsza dokładność rozpylania paliwa.Do wnętrza cylindra paliwo wtryskiwane jest okresowo, z reguły podczas suwu sprężania (silniki dwusuwowe) lub suwów ssania i sprę­żania (silniki czterosuwowe). Natomiast do rury ssącej lub do kanałów ssących paliwo może być wtryskiwane okresowo (przed rozpoczęciemsuwu ssania i w czasie jego trwania) lub w sposób ciągły.Objawy. Niewłaściwe działanie wtryskiwaczy polega na nieprawi­dłowym rozpylaniu paliwa lub wyciekaniu paliwa z zamkniętego wtryskiwacza. Najczęściej świadczą o tym następujące objawy:nierównomierny bieg silnika (zwłaszcza przechłodzonego),spadek mocy silnika,wzrost zużycia paliwa.Przyczyny. Jako typowe powody niedomagań wtryskiwaczy wy­krywa się najczęściej:zanieczyszczenie wtryskiwacza,pęknięcie sprężyny,zatarcie iglicy wtryskiwacza,pęknięcie przewodu wysokiego ciśnienia.Naprawa. Pęknięty przewód wysokiego ciśnienia należy wymienić na nowy. Drobne pęknięcie można naprawić przez lutowanie. Naprawa wtryskiwacza ogranicza się w zasadzie tyl­ko do jego oczyszczenia. Nadmiernie zuży­ty lub uszkodzony wtryskiwacz trzeba wy­mienić od razu na nowy.

Comments

comments