Niewłaściwe pochylenie koła przedniego

Objawy. Wskutek niewłaściwego kąta pochylenia jednego z kół przednich samochód traci dotychczasową łatwość prowadzenia (trudno­ści w kierowaniu), ponadto koła drgają i samochód nie „trzyma” się drogi, wykazując skłonność do zjeżdżania w jedną stronę.Przyczyny. Prawidłowe pochylenie kół przednich zostaje ustalone w wytwórni, podczas produkcji osi przedniej. W warunkach eksploata­cyjnych kąty. pochylenia kół (odchylenie płaszczyzny koła od pionu) zmienić się mogą tylko wskutek odkształcenia osi przedniej (np. wsku­tek wypadku drogowego) lub też wskutek nadmiernego zużycia łożysk sworzni. Jeżeli zwrotnice są na resorach poprzecznych, zmiany po­chylenia kół mogą nastąpić w wyniku przesunięcia się piór resorów.Naprawa. Pochylenie kół przednich należy sprawdzać po uprzednim obciążeniu samochodu ciężarem podanym w instrukcji obsługi oraz sprawdzeniu ciśnienia powietrza w ogumieniu. Podczas kontroli sa­mochód powinien stać na zupełnie poziomym odcinku twardej na­wierzchni.Przed sprawdzeniem kątów pochylenia kół trzeba sprawdzić stan łożysk piast kół i sworzni zwrotnic. W razie zbyt dużych luzów w ło­żyskach piast, pomiary rzeczywistego pochylenia kół nie dają miaro­dajnych wyników. Przed kontrolą pochylenia kół zużyte łożyska lub tuleje należy wymienić na nowe.Łożyska oporowe sworzni zwrotnic reguluje się prawie we wszyst­kich samochodach przez zmianę grubości stosu podkładek regulacyj­nych, wstawianych między pokrywę łożyska i obudowę zwrotnicy.Kąty pochylenia kół przednich należy sprawdzać przy użyciu specjal­nych przyrządów diagnostycznych. W razie braku takiego przyrządu kąt pochylenia koła lub kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy można wyznaczyć za pomocą dużego kątownika ustawionego poziomo. W tym celu w niektórych samochodach (jak np. FSO Warszawa) są wykonane specjalne płaszczyzny odniesienia (na ramieniu pionowym zawieszenia).Często, np. w samochodzie FSO Warszawa, pochylenie kół i wyprze­dzenie sworzni zwrotnic można regulować w pewnych zakresach, np. przez przekręcanie mimośrodowego sworznia wahacza górnego nieza­leżnego zawieszenia.Jeżeli stwierdza się zgięcie lub zwichrowanie osi przedniej, należy ją wyprostować w warsztacie naprawczym.

Comments

comments