Niewłaściwe przyleganie styków samoczynnego wyłącznika

Objawy. Niewłaściwe przyleganie styków samoczynnego wyłączni­ka zwiększa opór przejścia na stykach, wskutek czego amperomierz wskazuje rozładowanie (choć obciążenie jest niewielkie, np. światła są wyłączone) lub sygnalizuje ładowanie akumulatora dopiero w zakresie wysokich prędkości obrotowych silnika.Przyczyny. Kiedy styki samoczynnego wyłącznika nie zwierają się w ogóle lub zwierają się dopiero podczas szybkiego biegu silnika, prądnica wytwarza zbyt słaby prąd lub ma niewłaściwie ustawione wzbudzenie. Powodem takiego niedomagania może być również rozre­gulowanie się samoczynnego wyłącznika.Naprawa. Jeżeli przyczyną niewłaściwego przylegania styków sa­moczynnego wyłącznika jest rozregulowanie się wyłącznika, należy od razu go prawidłowo wyregulować.Samoczynny wyłącznik reguluje się przez zmianę wstępnego napięciajego sprężyny. Zwiększenie wstępnego ściśnięcia sprężyny powodujezwiększenie napięcia zamykania i zmniejszenie natężenia prądu wstecz-nego. Napięcie prądnicy, przy którym styki wyłącznika zamykają się,powinno być 10 … 15% wyższe niż napięcie akumulatora, a natężenieprądu rozwierania (prąd wsteczny) 0,5 … 6 A. ,Uszkodzony wyłącznik prądu wstecznego należy wymienić na nowy.Kiedy natomiast styki wyłącznika nie zwierają się wskutek zbyt ma­łego natężenia prądu wytwarzanego przez prądnicę, wówczas należy usunąć przyczyny wywołujące takie niedomagania (patrz 4.2.1 oraz 4.2.2.).Wskazania. Kierowcy nie wolno samodzielnie regulować wyłącz­nika. Obowiązkiem jego jest jedynie dopilnowanie, aby zaciski mocują­ce przewody były zawsze prawidłowo dociągnięte oraz aby akumulator nie uległ nadmiernemu rozładowaniu.

Comments

comments