Niewłaściwe przyleganie styków samoczynnego wyłącznika