Niewłaściwe przyleganie szczotek do komutatora

Objawy. Najczęściej o niewłaściwym przyleganiu szczotek do ko­mutatora świadczą następujące objawy:— podczas umiarkowanej prędkości obrotowej silnika amperomierz nie wskazuje ładowania akumulatora, choć bieżnia komutatora prądnicy jest czysta;— drganie wskazówki amperomierza (lub migotanie lampki kontrolnej)wskutek chwilowych zmian natę­żenia prądu ładowania (iskrzenie komutatora);— rozładowywanie akumulatora wskutek zbyt małego natężenia lub zupełnego zaniku prądu ła­dowania.Przyczyny. Szczotki prądnicy wskutek ślizgania się po bieżni ko­mutatora ścierają się i ulegają stop­niowemu zużyciu. W miarę zmniej­szania się wysokości szczotek, nacisk wydłużających się sprężyn uchwy­tów szczotek (tzw. szczotkotrzyma­czy) maleje coraz bar­dziej i może spowodować niedostate­czne dociskanie szczotek do bieżni ko­mutatora. Takie same skutki pociąga za sobą pęknięcie lub osłabienie sprę­żyn szczotkotrzymaczy. W niektórych prądnicach łapka dociskowa może na­wet oprzeć się o prowadnicę i szczot­ka nie będzie wtedy w ogóle dociska­na do komutatora (objawy jak w ra­zie nadmiernego zużycia szczotek).Naprawa. Nadmiernie zużyte szczotki, pęknięte lub osłabione sprę­żyny należy od razu wymienić na nowe. Sprawdzając stan szczotek prądnicy trzeba upewnić się przede wszystkim, czy poruszają się one swobodnie w szczotkotrzymaczach. W razie zacinania się, za­równo szczotkę, jak i uchwyt należy oczyścić przy użyciu szmatki zwil­żonej w benzynie. Po założeniu szczotki trzeba sprawdzić swobodę jej poruszania się w uchwycie.Jeżeli stwierdza się niewłaściwe przyleganie szczotek do komutatora, jak również po wymianie zużytych szczotek na nowe, szczotki należy dotrzeć do bieżni komutatora. W tym celu komutator owija się drobno­ziarnistym płótnem ściernym (stroną ścierną do szczotek) tak, aby pasek opasywał przynajmniej połowę obwodu komutatora i przesuwa się gona przemian w jedną i drugą stronę, odciągając nieco szczotkę od płót­na ściernego. Po dotarciu szczotek twornik i całą prądnicę należy dokładnie przedmuchać sprężonym powietrzem.Wskazania. Do czyszczenia komutatora i docierania szczotek nie należy używać papieru ściernego, gdyż wykruszające się z niego ziarna materiału ściernego pozostają we wnętrzu prądnicy lub wbijają się w szczotki, co przyspiesza ich zużycie.Siłę docisku szczotek do komutatora (zbyt duży docisk powoduje przyspieszone zużycie szczotek oraz grzanie się komutatora) sprawdza się za pomocą dynamometru w sposób pokazany na rysunku 4-29, od­powiednio do wskazań właściwej instrukcji obsługi.

Comments

comments