Niewłaściwe przyleganie szczotek do komutatora

Objawy. Po naciśnięciu na włącznik rozrusznika kółko zębate zazę­bia się wprawdzie z wieńcem zębatym koła zamachowego, lecz rozrusz­nik obraca bardzo powoli wał korbowy silnika lub w ogóle nie może go obrócić. Jednocześnie występuje silne iskrzenie komutatora.Przyczyny. Powodem niewłaściwego przylegania szczotek do komutatora może być zanieczyszczenie komutatora, wskutek czego styczność szczotek z działkami komutatora jest niedostateczna. Niezależnieod tego przyczyną niewłaściwego przyleganiaszczotek może być niskajakość bieżni komutatora,osłabienie lub pęknięciesprężyn dociskającychszczotki, a tak-że zakleszczenie się szczotki w szczotkotrzymaczu.Wspomniane objawy występują również i w przypadku zaolejenia szczotek, np. wskutek zbyt obfitego smarowania łożysk.Naprawa. Po stwierdzeniu nadmiernego zużycia lub uszkodzenia szczotek, albo osłabienia lub pęknięcia ich sprężyn, części nie nadające się do użytku należy od razu wymienić na nowe. Zaolejony komutator i szczotki trzeba przemyć szczoteczką zwilżoną w benzynie.Kiedy bieżnia komutatora wirnika jest nierówna, nadpalona lub sil­nie porysowana, wirnik należy przekazać do warsztatu w celu prze­toczenia komutatora.Wskazania. Jeżeli łożyska rozrusznika mają smarowniczki, należy okresowo (nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc) wprowadzać w nie po kilka kropel oleju silnikowego. Jednocześnie trzeba sprawdzać czystość szczotek oraz stan komutatora.

Comments

comments