Niewłaściwe ustawienie podgrzewacza mieszanki

Aby ułatwić odparowanie benzyny i polepszyć jakość mieszanki two­rzącej się w gaźniku, w niektórych silnikach podczas przepływu przez rurę ssącą mieszanka jest podgrzewana spalinami. W takim przypadku środkowa część rury ssącej wykonana jest zwykle jako komora o pod­wójnych ściankach, między którymi przepływają gorące spaliny. Sto­pień nagrzewania mieszanki reguluje się zasłonką ustawianą ręcznie za pomocą dźwigni lub samoczynnie za pomocą sprężyny bime­talowej.W wysokich temperaturach otoczenia lub podczas długotrwałej jazdy po autostradzie należy zmniejszać intensywność podgrzewania mie­szanki.Objawy. Podgrzewacz ustawiony w okresie letnich upałów na pełne ogrzewanie mieszanki, wskutek zwiększania się objętości mieszanki wraz z jej temperaturą, powoduje znaczny spadek stopnia napełniania cylindrów, co pociąga za sobą spadek mocy silnika. Jeżeli podgrzewacz jest wyłączony, w okresie zimowym jakość mieszanki znacznie się pogarsza; ponieważ paliwo całkowicie nie odparowuje, lecz skrapla się na ściankach rury ssącej i komór spalania. Pogarsza to wyraźnie warunki spalania i powoduje również spadek mocy silnika.Przyczyny. Powodem niewłaściwego ustawienia podgrzewacza mieszanki jest opieszałość lub nieświadomość kierowcy, albo niedoce­nianie wpływu podgrzewacza na prawidłowość pracy silnika i zużycie paliwa.Naprawa. Podgrzewacz mieszanki powinien być zawsze ustawiony w położeniu odpowiadającym danej porze roku i warunkom pracy sil­nika. W warunkach przeciętnych podgrzewacz powinien zapewniać umiarkowane podgrzewanie mieszanki.Wskazania. Kierowca powinien pamiętać, że od prawidłowego ustawienia podgrzewacza mieszanki zależy zużycie paliwa i przebieg międzynaprawczy silnika.Jeżeli regulacja intensywności nagrzewania mieszanki jest samoczyn­na (np. przez termostat), dodatkowej regulacji podgrzewania przez kie­rowcę już się na ogół nie stosuje.

Comments

comments