Niewłaściwe ustawienie rozrządu

Objawy. Niewłaściwe ustawienie rozrządu polega na sprzężeniu kół napędu rozrządu (zazębieniu kół zębatych lub założeniu łańcucha) w ta­ki sposób, że wał rozrządu jest przekręcony o pewien kąt w stosunku do prawidłowej pozycji, którą powinien zajmować w stosunku do wału korbowego. Skutkiem niewłaściwego ustawienia rozrządu jest otwie­ranie się i zamykanie zaworów ze stałym przesunięciem w czasie (zbyt wcześnie lub za późno) w stosunku do chwilowych położeń tłoka w cy­lindrze. Niewłaściwe ustawienie rozrządu oczywiście nie zmienia okre­sów otwarcia zaworów, lecz powoduje wydatne zmniejszenie napełnie­nia cylindrów i utrudnia opróżnianie ich ze spalin. Niewłaściwe ustawienie rozrządu, zależnie od wielkości błędu, pociąga za sobą mniejszy lub większy spadek mocy silnika i nieregularność jego pracy (niekiedy z wyraźną skłonnością do zatrzymywania się). Duży błąd w ustawieniu rozrządu uniemożliwia w ogóle uruchomienie silnika.Przyczyny. Przypadki nieprawidłowego ustawienia rozrządu są dość rzadkie i są z reguły następstwem niedbałego składania silników lub wymiany zużytych kół napędu rozrządu na nieodpowiednie nowe koła. Niewłaściwe ustawienie rozrządu jest często skutkiem skrócenia wyciągniętego łańcucha o jedno lub więcej ogniw.Naprawa. Po stwierdzeniu niewłaściwego ustawienia rozrządu na­leży rozłączyć napęd wału rozrządu i prawidłowo ustawić rozrząd według toku postępowania podanego w szczegółowej instrukcji obsługi.Wskazania. Nie należy nigdy poddawać w wątpliwość fabrycz­nych oznaczeń montażowych na kołach zębatych napędu rozrządu oraz samowolnie poprawiać lub zmieniać punkty otwarcia lub zamknięcia zaworów. Pociąga to bowiem zawsze za sobą spadek mocy silnika.

Comments

comments