Niewłaściwe wyprzedzenie sworznia zwrotnicy

Przyczyny. Wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy, tzn. kąt jego odchylenia od pionu (mierzony w rzucie na płaszczyznę równoległą do kierunku jazdy) wynika z położeń osi przedniej lub innych elementów zawieszenia resorów i sposobu ich ustawienia w stosunku do osi przed­niej lub zwrotnic kół kierowanych. Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy w przeciętnych warunkach eksploatacyjnych nie zmienia się i regulacji nie wymaga. Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy może ulec zmianie je­dynie wskutek odkształcenia osi przedniej, elementów niezależnego za­wieszenia lub ramy, albo w razie przesunięcia przedniej osi względem resorów (patrz punkt poprzedni).Naprawa. Po wykryciu drobnego choćby skrzywienia ramy lub osi przedniej, albo odkształcenia elementów niezależnego zawieszenia sa­mochód należy jak najszybciej przekazać do warsztatu naprawczego w celu sprawdzenia ustawienia kół przednich i usunięcia ewentualnych nieprawidłowości w tym zakresie.

Comments

comments