Niewłaściwe założenie pierścieni uszczelniających

Objawy. Nadmierne zużycie oleju silnikowego (np. po naprawie). Przyczyny. Niedbałe składanie silnika podczas naprawy. Pierście­nie powinny być zakładane w sposób przewidziany w in­strukcji naprawczej danego typu silnika.Naprawa. Niewłaściwie założone pierścienie należy zdjąć i założyć ponownie we właściwy sposób. Ze względu na duże zróżnico­wanie budowy pierścieni tłokowych muszą one być zakładane ściśle w sposób wskazany w instrukcji (tak w odniesieniu do kolejności zakła­dania pierścieni, jak i ich położenia).Wskazania. Przystępując do wymiany pierścieni wskazane jest mieć w zapasie przynajmniej jeden pierścień, gdyż pękają one stosunkowo łatwo (zdarza się to nawet najlepszym mechanikom). Bardzo istotne jest również prawidłowe włożenie tłoka do cylindra.Korbowody wykonywane są najczęściej jako stalowe odkuwki. Trzon korbowodu ma z reguły przekrój dwuteowy. Łby korbo-wodów przeważnie zaopatrzone są w cienkościenne panewki z cienkiej kalibrowanej blachy stalowej, pokrytej cienką warstwą stopu łożysko­wego. Panewki zabezpiecza się przed przekręcaniem za pomocą specjal­nych występów w główce i pokrywie łba korbowodu. Zużyte panewki są wymieniane, przy czym dla każdego samochodu przewiduje się 4 do 5 wymiarów naprawczych, zależnie od stopnia zużycia czopów wału korbowego. Niekiedy panewki są odlewane bezpośrednio w korbowodzie. Często trzon korbowodu ma przewiercenie doprowadzające olej do smarowania sworznia tłokowego.Podczas pracy silnika na korbowód działają siły ciśnienia gazów oraz siły bezwładności. Główka korbowodu odkształca się pod działaniem sił bezwładności (masy tłoka), łeb zaś obciążony jest siłami bezwładności, wywołanymi ruchem tłoka i samego korbowodu. W płaszczyźnie ruchu korbowodu powstają siły bezwładności wyginające trzon korbowodu. Wszystkie te siły wzrastają wraz z podwyższeniem prędkości obrotowej wału korbowego i zwiększeniem ciężaru poruszających się części (w tym również samego korbowodu).Wymiary i materiał korbowodu dobiera się w taki sposób, aby z za­chowaniem dostatecznej sztywności i wytrzymałości korbowodu ciężar jego był jak najmniejszy. Zależnie od rodzaju i prze­znaczenia silnika stosuje się korbowody z materiałów lekkich (stopy aluminium), stali węglowych lub stopowych. Zwykle korbowody odku-wa się w specjalnych matrycach, a następnie obrabia cieplnie i skrawa­niem.Główka i łeb korbowodu zaopatrzone są w łożyska ślizgowe. Łożysko w główce korbowodu stanowi zwykle brązowa tulejka wtłoczona do otworu w główce (niektóre silniki, przede wszystkim dwusuwowe, np. ostatnio Wartburg, mają łożyska igiełkowe). Łeb korbowodu zaopa­trzony jest w łożysko ślizgowe dwudzielne. Niektóre silniki mają ło­żyska toczne (np. Syrena, IFA, Wartburg).Usterki korbowodu są najczęściej następstwem normalnego zużycia poszczególnych jego części w okresie eksploatacji pojazdu. Niemniej jednak przyczyną uszkodzeń korbowodu może być w wielu przypad­kach niewłaściwa obsługa lub nieumiejętne użytkowanie pojazdu. Takie uszkodzenia jak wytopienie panewek, urwanie się korbowodu itp. świadczą najczęściej o niedbałej lub nieumiejętnej obsłudze pojazdu przez kierowcę.

Comments

comments