Niewłaściwy płyn w amortyzatorze

Objawy. Najczęstszym objawem świadczącym o zastosowaniu nie­odpowiedniego płynu lub nadmiernej ilości płynu w amortyzatorach jest zbytnia sztywność zawieszenia. Płyn zbyt gęsty lub skrzepnięty (w okresie zimowym) utrudnia odkształcanie się sprężystych elementów zawieszenia, wskutek czego samochód trzęsie jak w razie zbytniej sztywności resorów. Jeśli płyn amortyzatorowy jest zbyt rzadki, zawie­szenie staje się zbyt miękkie, co powoduje kołysanie się samochodu (patrz punkt poprzedni). Ponieważ olej niszczy zwykle uszczelki gumo­we, mogą przy tym występować nieszczelności i wycieki.Przyczyny. Powodem omawianego zaniedbania jest z reguły nie­świadomość kierowcy, który uzupełnia ubytki niewłaściwym płynem lub napełnia amortyzatory nieodpowiednim płynem.Naprawa. Należy jak najszybciej wymienić nieodpowiedni płyn w amortyzatorze na właściwy. Uprzednio amortyzator trzeba przemyć spirytusem skażonym i wysuszyć.Wskazania. Przed wymianą płynu należy upewnić się, czy powo­dem niedomagania jest istotnie nieodpowiedni płyn, a nie inna przyczy­na.

Comments

comments