Normy zapasu materiałów technicznych

Zapotrzebowanie na materiały techniczne oblicza się na podstawie danychwielkości zużycia. W niektórych przedsiębiorstwach transportowych, jak np. Państwowej Komunikacji Samochodowej, Łączności, BudownictwaHandlu Wewnętrznego opracowane zostały i obowiązują normy zakła­dowe zarówno w zakresie asortymentu, jak i ilości zużywanych materiałów. Normy zapasów materiałów technicznych, stosowane w magazynowej gos­podarce PKS, przedstawiono przykładowo w tablicy 19.1.Normalia i różne drobne materiały, jak wkręty, śruby, nakrętki, podkład­ki, zawleczki itp., należy ustalać i realizować w ilościach odpowiadających szacunkowemu zapotrzebowaniu stacji obsługi.

Comments

comments