Obliczanie liczby obsług technicznych i napraw głównych