Obluzowanie się nakrętek śrub łba korbowodu

Objawy. Obluzowanie się nakrętek śrub łba korbowodu powoduje nadmierny wzrost luzu łożyska i tym samym gwałtowne stu­kanie łożyska korbowego (podobnie jak- w razie wytopienia się pa­newki) i bardzo szybkie wybicie panewki ze wszystkimi skutkami pośrednimi, aż do zupełnego zniszczenia silnika włącznie.Przyczyny. Śruby mocujące pokrywę łba korbowodu mogą obluzo­wać się wskutek niewłaściwego dociągnięcia nakrętek śrub (błąd mon­tażowy) albo wskutek wyciągnięcia się śrub wykonanych z nieodpo­wiedniego materiału, a niekiedy w wyniku nieprawidłowego zabezpie­czenia nakrętek lub braku odpowiedniego zabezpieczenia. Naprawa. Na ogół powód niedomagania wykrywa się zbyt późno, już po uszkodzeniu lub zniszczeniu panewki, a nawet po odkształceniu śrub korbowodów. Tym samym naprawa polega zwykle na wymianie panewki oraz śrub korbowodów na nowe (jeśli nie wystąpiły inne uszkodzenia, np. czopów wału). Wskazania. Jak w punkcie poprzednim.

Comments

comments