Obsługa i ładowanie akumulatorów

Niezbędnym warunkiem bhp przy obsłudze akumulatorów jest ubranie ochronne, składające się z wełnianej kurtki i spodni, wełnianego (lub gu­mowego) nakrycia głowy, długich gumowych butów, gumowego fartu­cha, gumowych rękawic z palcami i okularów ochronnych ze szkłem prze­zroczystym.Podczas przygotowywania elektrolitu, napełniania elektrolitem akumula­torów oraz wykonywania wszystkich prac związanych z ładowaniem aku­mulatorów należy obowiązkowo zakładać okulary ochronne. Szmaty lub „końce” do oczyszczania akumulatorów powinny być wełniane. Wełna jest odporna na działanie kwasu i nie pozostawia po sobie przepalonych kwa­sem resztek. Czyszczenie akumulatorów, pomiar napięcia, pomiar poziomu i stężenia elektrolitu powinny być wykonywane w rękawicach gumowych. Akumulatory powinny być przewożone w wózkach resorowanych lub o o-gumieniu pneumatycznym. Wózki nie resorowane lub o twardych kołach przy jeździe po nierównościach na twardej posadzce powodują uszkodze­nie mechaniczne ogniw, a przy nagłym wstrząsie może nastąpić wytrysk elektrolitu. Przenoszenie akumulatorów dozwolone jest tylko na niewiel­kie odległości i w zasadzie przez dwóch ludzi. W czasie przenoszenia na­leży pilnie uważać, aby nie oblać się elektrolitem i nie skaleczyć się o czę­ści ołowiane.Ładowanie akumulatorów może odbywać się tylko w specjalnym pomie­szczeniu. Drzwi do tego pomieszczenia powinny otwierać się na zewnątrz, wyłącznik oświetlenia, powinien znajdować się poza pomieszczeniem. Szyny lub tabliczki z zaciskami do podłączania biegunów umieszcza się na ścianach, na wysokości 1 m; powinny na nich być oznaczone bieguny. Szyny i zaciski w momencie podłączania biegunów akumulatora powinny być wyłączone spod napięcia, w przeciwnym razie w momencie przyłącze­nia lub odłączenia powstaje iskra elektryczna, mogąca spowodować wy­buch mieszaniny piorunującej (mieszanina tlenu z wodorem, wydziela­jącym się z elektrolitu w czasie ładowania). Przewody połączeniowe po­winny być wykonane z miedzianej linki ocynkowanej w izolacji gumo­wej oraz zaopatrzone na końcach w odpowiednio przylutowane końcówki, przystosowane do łączenia zaciskowego.Niedopuszczalne jest przenoszenie butli z kwasem siarkowym lub elektro­litem przez jednego pracownika. Butle te powinny być przewożone na specjalnych wózkach, zaopatrzonych w urządzenia do przechylania butli. Elektrolit przygotowuje się w naczyniach porcelanowych, kamionkowych lub szklanych. W tym celu do wody destylowanej, wypełniającej połowę objętości naczynia, bez przerwy mieszając szklaną laską, wlewa się cien­kim strumieniem kwas siarkowy. W pomieszczeniu akumulatorni powin­ny stale znajdować się wodne roztwory sody i amoniaku (służące do zmy­wania poparzonych miejsc ciała).

Comments

comments