Odkształcenie drążka kierowniczego

Objawy. Wskutek zgięcia drążka kierowniczego (poprzecznego) ule­ga zmianie ustawienie kół przednich (niewłaściwa zbieżność kół), co utrudnia prowadzenie samochodu. Oprócz tego w ra­zie zwichrowania drążków kierowniczych, podczas ruchu pojazdu wy­stępują drgania kół przednich (shimmy), oraz można zauważyć wzmo­żone jednostronne zużycie bieżników opon.Przyczyny. Powodem zgięcia drążka kierowniczego może być wy­łącznie uderzenie przednią osią lub kierowanym kołem przednim0 przeszkodę podczas ruchu pojazdu.Naprawa. Skrzywione drążki kierownicze należy wyprostować (tyl­ko w warsztacie naprawczym). Sposób prostowania drążka kierowni­czego zależy od jego konstrukcji (pełny lub drążony) oraz kształtu (np. drążki podłużne mają często specjalne wygięcia). Trzeba pamiętać, że nieumiejętne prostowanie drążków drążonych (rurowych) za pomocą młotka może spowodować zupełne ich zniszczenie. Po wyprostowaniu drążków należy wyregulować zbieżność kół1 sprawdzić, czy uderzenie nie spowodowało zmiany kątów ustawienia kół. W razie potrzeby należy od razu wykonać konieczne zabiegi na­prawcze lub regulacyjne (patrz punkt 1.6.6).Wskazania. Od stanu technicznego układu kierowniczego zależy bezpieczeństwo’ jazdy. Dlatego też kierowca powinien możliwie często kontrolować działanie mechanizmu kierowniczego, każde bowiem nie­dopatrzenie może stać się przyczyną wypadku drogowego. Każdą uster­kę w działaniu mechanizmu kierowniczego należy natychmiast usunąć samodzielnie lub w zakładzie naprawczym.

Comments

comments