Ogrzewanie i wentylacja

Organizm ludzki wymaga utrzymania w pomieszczeniu, w którym odby­wa się praca, odpowiedniej temperatury, ciśnienia i wilgotności. Powietrze, którym człowiek oddycha, nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci ga­zów, pyłów, dymów i bakterii chorobotwórczych, które są wyraźnie szkod­liwe dla zdrowia, a poza tym ujemnie wpływają na wydajność i jakość pracy.Warunki ogrzewania (temperatura w pomieszczeniu) oraz rodzaje wenty­lacji są określone w zarządzeniu aktualnie obowiązującym.

Comments

comments