Osłabienie lub pęknięcie sprężyny dociskowej

Objawy. Sprzęgła nie można płynnie włączać (włącza się zbyt gwał­townie, szarpie), wskutek czego może nastąpić uszkodzenie części sprzę­gła lub mechanizmów układu napędowego. Ponadto występują podobne objawy, jak w przypadku zużycia okładzin tarczy sprzęgła (patrz punkt 3.1.3).Przyczyny. Powodem osłabienia lub pęknięcia sprężyny dociskowej może być wada materiału, zmęczenie materiału lub odpuszczenie sprę­żyny wskutek zbyt silnego przegrzania sprzęgła pracującego z pośliz­giem. Zmniejszenie nacisku wywieranego przez sprężyny dociskowe mo­że być również następstwem znacznego zużycia okładzin tarcz sprzęgła.Naprawa. Samochód należy przekazać do warsztatu w celu wy­miany osłabionych lub uszkodzonych sprężyn dociskowych sprzęgła.

Comments

comments