Osłabienie lub pęknięcie sprężyny mechanizmu zazębiającego

Przyczyny. Pęknięcie sprężyny mechanizmu zazębiającego kółko zębate rozrusznika z wieńcem zębatym koła zamachowego może nastąpić wskutek próby włączania rozrusznika w czasie:gdy silnik nie zdążył się jeszcze zatrzymać,rozruchu silnika w okresie dużych mrozów,rozruchu silnika, kiedy włączony jest bieg bezpośredni lub trzeci w skrzynce biegów.Naprawa. Osłabioną lub pękniętą sprężynę należy wymienić na no­wą. Następnie trzeba sprawdzić prawidłowość działania mechanizmu zazębiającego.Wskazania. Jeżeli temperatura otoczenia jest niska, nie należy uruchamiać zimnego silnika rozrusznikiem bez uprzedniego przygoto­wania silnika do rozruchu (rozgrzanie oleju w misce olejowej silnika, napełnienie układu chłodzenia ciepłą wodą itp.).Przed każdym rozruchem silnika trzeba sprawdzić, czy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym.

Comments

comments